Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2018/2019. godini upisuje studente u prvu godinu master akademskih studija na studijski program Mašinsko inženjerstvo.

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava