1. Nastavlja se borba za produžetak stu...
    SKONUS obaveštava sve studenteda da je održan sastanak povodom pitanja produžetka studija starim studentima.

  2. Konačna rang lista, junski upisni ro...
    Objavljena je i konačna rang lista kandindata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija u ško...

  3. Preliminarna rang lista u junskom upi...
    Objaveljena je preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2018./2019. godine.


„Moja najveća briga nije jesam li pao na nekom zadatku, nego jesam li zadovoljan padom.“
Abraham Linkoln

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava