1. Drumska strela tim ostvario zapažen ...
    Drumska strela, formula student tim Univerziteta Beograd, vratio se sa takmičenja nedavno održanog u Italiji na kome je ostvario inzv...

  2. Obaveštenje o konkursu za prijem stu...
    U nastavu vesti možete pronaći više informacija o Konkursu za prijem studenata generacija u studentske domove pri ustanovi Studentsk...

  3. Nauka današnjice je tehnologija budu...
    Po tradiciji u novembru mesecu 2016. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, održaće se 9. naučno - stručna konferencija, S...


„Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.“
Lao Ce

Anketa

Kakve su šanse da upišete narednu godinu ukoliko uslov ostane 60 EPSB?

Nastava