1. Elektronska prijava ispita posle 3 po...
    Ubuduće prijava svih ispita preko studentskog servisa - bez gužve na šalterima!

  2. Novine u kontroli plaćanja studentsk...
    Od nove školske godine, Mašinski fakultet u Beogradu uvodi novine u sistemu kontrole plaćanja studentskih finansijskih obaveza.

  3. Preliminarni spiskovi smena za više ...
    Nastava na Osnovnim akademskim studijama prema kalendaru nastave počinje 24.09.2018.god. Do objavljivanja konačnih spiskova po s...


„Postoje dve vrste ljudi - oni koji rade i oni koji pobiru slavu za napravljeno. Potrudite se da uvek budete u prvoj grupi jer je tu znatno manja konkurencija.“
Indira Gandi

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava