1. Povećana kvota za upis, 720 mesta
    Na osnovu nove Akreditacije studijskog programa Osnovnih akademskih studija, Fakultet može da upiše 720 kandidata, 520 koji se finans...

  2. Konačna rang lista, junski upisni ro...
    Objavljena je i konačna rang lista kandindata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija u ško...

  3. Preliminarna rang lista, junski upisn...
    Objavljena je i preliminarna rang lista studenata koji su polagali prijemni ispit za upis u školsku 2017/18.god u junskom upusnom roku...


„Možemo učiniti sve što poželimo ako se dovoljno dugo držimo te stvari.“
Helen Keler

Anketa

Ocenite rad Studentskog parlamenta Mašinskog fakulteta

Nastava