1. Naš Formula student tim na takmičen...
    Naše kolege sa Beogradskog univerziteta, članovi Formula student tima, nastavljaju takmičenje u ovoj sezoni, ovoga puta u Češkoj.

  2. Drumska strela tim ostvario zapažen ...
    Drumska strela, formula student tim Univerziteta Beograd, vratio se sa takmičenja nedavno održanog u Italiji na kome je ostvario inzv...

  3. Obaveštenje o konkursu za prijem stu...
    U nastavu vesti možete pronaći više informacija o Konkursu za prijem studenata generacija u studentske domove pri ustanovi Studentsk...


„Život svakog čoveka je put ka samom sebi.“
Herman Hese

Anketa

Kakve su šanse da upišete narednu godinu ukoliko uslov ostane 60 EPSB?

Nastava