1. Konačna rang lista, junski upisni ro...
    Objavljena je i konačna rang lista kandindata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija u ško...

  2. Preliminarna rang lista, junski upisn...
    Objavljena je i preliminarna rang lista studenata koji su polagali prijemni ispit za upis u školsku 2017/18.god u junskom upusnom roku...

  3. Zadaci i rešenja sa prijemnog ispita...
    Postavljeni su zadaci i rešenja sa prijemnog ispita za upis u školsku 2017/18.god. Možete ih pronaći u nastavku vesti.


„Naše živote više oblikuju naša očekivanja i nadanja nego li naše iskustvo.“
Bernard Šo

Anketa

Ocenite rad Studentskog parlamenta Mašinskog fakulteta

Nastava