1. Nastavlja se borba za produžetak stu...
    SKONUS obaveštava sve studenteda da je održan sastanak povodom pitanja produžetka studija starim studentima.

  2. Konačna rang lista, junski upisni ro...
    Objavljena je i konačna rang lista kandindata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija u ško...

  3. Preliminarna rang lista u junskom upi...
    Objaveljena je preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2018./2019. godine.


„Moje greške su moj život.“
Semjuel Beket

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava