Ovde možete pronaći podatke potrebne za različite administrativne aktivnosti na fakultetu.

Ukoliko želite da ONLINE popunite neki od formulara i vidite kako to izgleda, posetite ovaj link.
Cenovnik usluga Mašinskog fakulteta možete pogledati ovde.

Upis naredne godine

Prvi slobodan šalter

Ispis sa fakulteta

Šalter 1
 • indeks
 • zahtev ( docmolba)
 • uplata na račun fakulteta

Dokumenta na revers

Šalter 1

Uverenje o studiranju

Prvi slobodan šalter
 • indeks
 • obrazac / skriptarnica

Duplikat indeksa

Prvi slobodan šalter

Prijava ispita

Šalter 4

Poništavanje ispita

Šalter 1

Molba za mirovanje

Šalter 1
 • indeks
 • zahtev ( docmolba)
 • opravdanje

Uverenje o položenim ispitima

Šalter 2, šalter 3

Duplikat diplome

Šalter 3

Prijava za studentske domove

Šalter 6
 • indeks
 • prijava / šalter 6
 • materijalni prihod / donosi se iz mesta prebivališta

Krediti i stipendije

Šalter 6
 • indeks
 • prijava / obrazac iz Dečanske 6

Ishrana

Prvi slobodan šalter
 • indeks
 • karton za ishranu (iz studentskog doma)

Prevoz

Prvi slobodan šalter
 • indeks
 • uverenje o studiranju (iz skriptarnice)

Zakazivanje odbrane Diplomskog rada

Šalter 3

Procedura izrade Diplomskog-M.Sc. rada

pdfdiplomski_rad_pravilnik.pdf101 KB
Procesu izrade Diplomskog-M.Sc. rada možete pristupiti najranije kada imate dva nepoložena ispita od ukupnog broja ispita na Vašem smeru.Izrada diplomskog rada može trajati od par nedelja do više meseci, u zavisnosti od složenosti Vašeg zadatka. Nakon svih položenih ispita na petoj godini (po starom NNP), odnosno drugoj godini master studija, u dogovoru sa Mentorom potrebno je odrediti Vašu temu Diplomskog rada, odnosno M.Sc. rada.
Kada ste se odabrali temu koju ćete raditi i kada završite Vaš Diplomski-M.Sc. rad, potrebno je da odradite par administrativnih stavki:
Na kraju završenog rada, prijavljujete rad kao ispit sa pojedinačnom prijavom. Pre toga popuniti formulare koji se odnose na sve položene ispite (preuzima se na šalteru 3).
Popuniti naslovnu stranu za Diplomski-M.Sc. rad (potpisuje je mentor i šef katedre). docdiplomski_rad_naslovna_strana.doc649.5 KB
Zatim, istu predajete na šalteru 3 Studentske službe, koja je dalje predaje Prodekanu za nastavu na overu. Za ovo je potrebno 2-3 radna dana.
Overenu naslovnu stranu kopirate u onoliko primeraka koliko ćete štampati Diplomskih-M.Sc. radova.
Nakon odbrane diplomskog rada, dolazite u tehničku službu da se razdužite (potvrda je obavezna, bez obzira da li ste bilo šta zadužili, npr. ormarić), zatim u biblioteku da se razdužite (ukoliko ste zadužili neku knjigu) i predate CD sa diplomskim radom. docdiplomski_rad_cd_cover.doc28.5 KB

Kako treba da izgleda Diplomski-M.Sc. rad?Korice diplomskog rada:
 • Naziv univerziteta
 • Naziv fakulteta
 • Ime, srednje slovo i prezime kandidata
 • Naslov diplomskog rada
 • Naznaka o vrsti rada (diplomski rad)
 • Mesto, godina
Prva i druga unutrašnja strana diplomskog rada Treća strana posle naslovne:
 • Sadržaj
Posle Sadržaja:
 • Nomenklatura (po potrebi)
Posle Nomenklature
 • Uvod
 • Tekst rada po poglavljima
 • Zaključak
 • Literatura

Procedura izdavanja Potvrde M.Sc.

Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju „Službeni glasnik br. 76/05“ i Zakona o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju „Službeni glasnik br. 100/07“, Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2007. godini, održanoj 05. novembra 2007. godine, donela je tumačenje u kome u četvrtom stavu piše: “..., lica koja su stekla VII-1 stepen stručne spreme (diplomirani inženjer, itd) izjednačena su sa licima koja steknu naziv master.

Na osnovu gore navedenog, Mašinski fakultet-Beograd izdaje Potvrdu (na lični zahtev), da je VII-1 stepen stručne spreme (diplomirani inženjer mašinstva) izjednačen sa akademskim nazivom master (M.Sc.).

Procedura izdavanja Potvrde je sledeća:
Podnosi se molba Mašinskom fakultetu uz plaćenu nadoknadu za izdavanje nestandardnih uverenja u iznosu od 2000,00 dinara na žiro račun Mašinskog fakulteta. Detalje o podacima za uplatu možete videti ovde.

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava