Molimo vas da pre bilo kakve uplate proverite aktuelni cenovnik na fakultetu.
Ukoliko želite da izvršite online popunjavanje uplatnica i prikaz kako uplatnica treba da izgleda, kliknite ovde.

* cene su izražene u dinarima, osim gde to nije drugačije naznačeno

CENOVNIK

MASINAC.org nije odgovoran za tačnost cena usluga.
Cenovnik određuje Uprava Mašinskog fakulteta.
O aktuelnom cenovniku usluga studentske službe možete se raspitati na šalterima Studentske službe ili na broj telefona 011/3302-382.
O aktuelnom cenovniku usluga skriptarnice možete se raspitati u Skriptarnici Mašinskog fakulteta ili na broj telefona: 011/3302-384.

Napomena:
  • Svaki upisani student u tekuću školsku godinu, svoje buduće uplate fakultetu, mora da obavlja uz korišćenje svog ličnog poziva na broj po modelu plaćanja 97.
  • Svoj lični poziv na broj, student može da vidi na studentskom servisu pod stavkom finansije
  • Sva buduća plaćanja se moraju obavljati isključivo uz korišćenje ličnog poziva na broj i po modelu plaćanja 97, po cenovniku studija i usluga.
  • Šifra iz cenovnika studija i usluga, može da se navede u polju: svrha uplate.
  • Dokaze o uplati ili overene uplatnice, student treba da čuva lično za slučaj potrebe rešavanja nekog neslaganja u elektronskoj finansijskoj evidenciji studenta.
  • Ovako obavljenje uplate student će posle automatske elektronske obrade, moći i treba da proveri na studentskom servisu.
  • Student koji je ispunio predispitne obaveze i stekao uslov za polaganje ispita, nema obavezu plaćanja tog predmeta, što potvrđuje nastavnik svojim potpisom u Obraczu za ispunjene predispitne obaveze.

Osnovne i Master akademske studije

Žiro račun Mašinskog fakulteta
840-1876666-10
šifra plaćanja svrha uplate cena
101 školarina za školsku godinu (60ESPB)
(može u 10 rata)
60.000,oo
102 cena za 1 ESPB nepoloženog ispita koji se prvi put ponovo sluša 1.000,oo
103 cena za 1 ESPB nepoloženog ispita koji se drugi put ponovo sluša 1.500,oo
104 cena za 1 ESPB nepoloženog ispita koji se treći put ponovo sluša 2.000,oo
105 upis školske godine ili overa semestra, po isteku predviđenog roka 3.000,oo
106 usaglašavanje starog sa novim nastavnim planon i programom, ili izračunavanje ekvivalentnog broja ESPB 7.000,oo
107 molba za prelaz sa drugog fakulteta na OAS 5.000,oo
108 molba za prelaz sa drugog fakulteta na MAS 8.000,oo
109 izdavane nestandardnih uverenja
(na lični zahtev, o toku studija, o upisu na studije)
2.000,oo
110 izdavanje dokumenata na revers
(uz deponovanje l.k.)
500,oo
111 uverenje o položenim ispitima
(sa programom)
6.000,oo
112 uverenje o položenim ispitima 500,oo
113 ispis sa fakulteta 500,oo
114 troškovi obrade duplikata indeksa 3.000,oo
115 izdavanje uverenja o zavšrenim OAS 500,oo
116 izdavanje diplome i dodatka diplome po završetku OAS (M.F. prenosi 3.500,oo din B.U) 5.000,oo
117 izdavanje uverenja o diplomiranju OAS 500,oo
118 izdavanje diplome i dodatka diplome po završetku MAS (M.F. prenosi 3.500,oo din B.U) 6.000,oo
119 izdavanje duplikata uverenja o završenim OAS ili duplikata uverenja o završenim MAS 600,oo
120 izdavanje duplikata diplome i dodatka diplome OAS ili MAS 5.000,oo
121 naknada za prijemni ispit (Konkurs) za OAS ili MAS 4.000,oo
122 naknada po ispitu
(posle trećeg prijavljivanja)
800,oo
123 naknada po ispitu pred komisijom 4.500,oo
124 prijavljivanje jednog ispita po isteku roka za prijavljivanje ispita 1.000,oo
125 zakasneli izbor izbornih predmeta (po predmetu) 2000,oo
126 pripremna nastava za upis na fakultet
(može u tri rate)
9.900,oo
127 dopunski deo školarine za B.U.
(M.F. prenosi ovu uplatu B.U.)
1.500,oo
128 Studentska foto indetifikaciona čip kartica 1200 + PDV
Stavke pod 102, 103 i 104 se primenjuju samo u slučajevima kada student nema uslov za polaganje ispita, ili kada student ima uslov, a želi da ponovo sluša nastavu iz nepoloženog predmeta.

Doktorske studije

Žiro račun Mašinskog fakulteta
840-1876666-10
šifra plaćanja svrha uplate cena
201 prijava na Konkurs za Upis na Doktorske studije 4.000,oo
202 školarina za prvu godinu Doktorskih studija 2.400,oo evra
(protivvrednost)
203 školarina za drugu godinu Doktorskih studija 2.400,oo evra
(protivvrednost)
204 školarina za treću godinu Doktorskih studija 3.200,oo evra
(protivvrednost)
205 molba za prelaz sa drugog fakulteta 8.000,oo
206 izdavanje nestandardnih uverenja 2.000,oo
207 izdavanje dokumenata na revers (uz deponovanje l.k.) 500,oo
208 uverenje o položenim ispitima (sa programom) 9.000,oo
209 uverenje o položenim ispitima 500,oo
210 troškovi obrade duplikata indeksa 2.100,oo
211 izdavanje diplome i dodatka diplome o doktoriranju sa promocijom
(M.F. prenosi deo uplate B.U.)
20.000,oo
212 izdavanje duplikata diplome i dodatka diplome o doktoriranju
(M.F. prenosi deo uplate B.U.)
20.000,oo
213 upis školske godine, ili overa semestra, po isteku predviđenog roka 3.000,oo
214 troškovi za usaglašavanje sa novim nastavnim planom 10.000,oo

Dodiplomske studije Zakonu o Univerzitetu


rok za završetak ovih studija je 30.09.2014.god.
Žiro račun Mašinskog fakulteta
840-1876666-10
šifra plaćanja svrha uplate cena
106 usaglašavanje starog sa novim planom i programom, ili izračunavanje ekvivalentnog broja ESPB 7.000,oo
109 izdavanje nestandardnih uverenja (na lični zahtev, o toku studija, o upisu na studije, potvrda za Master i sl.) 2.000,oo
110 izdavanje dokumenata na revers (uz deponovanje l.k.) 500,oo
111 uverenje o položenim ispitima (sa programom) 6.000,oo
112 uverenje i položenim ispitima 500,oo
113 ispis sa fakulteta 500,oo
114 troškovi obrade duplikate indeksa 3.000,oo
115 izdavanje uverenja o završenim studijama po Zakonu o Univerzitetu 500,oo
116 izdavanje diplome i dodatka diplome o završenim studijama po Zakonu o Univerzitetu 5.000,oo
119 izdavanje duplikata uverenja o završenim studijama po Zakonu o Univerzitetu 600,oo
120 izdavanje duplikata diplome i dodatka diplome o završenim studijama po Zakonu o Univerzitetu 5.000,oo
122 nadoknada za ispit (posle tri prijavljivanja) 800,oo
123 nadoknada za ispit pred komisijom 4.500,oo
124 nadoknada za ispit po isteku apsolventskog staža 1.500,oo
125 prijavljivanje jednog ispita po isteku roka za prijave 1.000,oo

Postdiplomske studije (Magistarske studije) po Zakonu o Univerzitetu


rok za završetak ovih studija je 30.09.2014.god.
Žiro račun Mašinskog fakulteta
840-1876666-10
šifra plaćanja svrha uplate cena
301 školarina za prvu godinu 70.000,oo
302 školarina za drugu godinu 50.000,oo
303 prijava magistarskog rada 19.000,oo
304 pregled i odbrana magistarskog rada 36.000,oo
305 molba sa prelaz sa drugog fakulteta 4.000,oo
306 izdavanje nestandardnih uverenja (na lični zahtev, o tku studija, o opisu na studije, i sl.) 2.000,oo
307 izdavanje dokumenata na revers (uz deponovanje l.k.) 500,oo
308 uverenje o položenim ispitima (sa fondom) 9.000,oo
309 uverenje o položenim ispitima 2.200,oo
310 duplikat indeksa 2.100,oo
311 izdavanje uverenja o magistriranju 3.100,oo
312 izdavanje diplome o magistriranju 5.000,oo
313 izdavanje duplikata uverenja o magistriranju 3.200,oo
314 izdavanje duplikata diplome o magistriranju 5.000,oo
315 troškovi za usaglašavanjem sa novim nastavnim planom 10.000,oo

Postdiplomske studije (Specijalističke studije) po Zakonu o Univerzitetu


rok za završetak ovih studija je 30.09.2014.god.
Žiro račun Mašinskog fakulteta
840-1876666-10
šifra plaćanja svrha uplate cena
601 školarina za prvi semestar 28.000,oo
602 školarina za drugi semestar 17.000,oo
603 prijava specijalističkog rada 13.000,oo
604 pregled i odbrana specijalističkog rada 22.000,oo
605 molba sa prelaz sa drugog fakulteta 4.000,oo
606 izdavanje nestandardnih uverenja (na lični zahtev, o tku studija, o opisu na studije, i sl.) 2.000,oo
607 izdavanje dokumenata na revers (uz deponovanje l.k.) 500,oo
608 uverenje o položenim ispitima (sa programom) 9.000,oo
609 uverenje o položenim ispitima 2.200,oo
610 duplikat indeksa 2.500,oo
611 izdavanje uverenja o specijaliziranju 3.100,oo
612 izdavanje diplome 5.000,oo
613 izdavanje duplikata uverenja o specijaliziranju 3.000,oo
614 izdavanje duplikata diplome 5.000,oo
615 troškovi za usaglašavanjem sa novim nastavnim planom 10.000,oo


Cenovnik KNJIGA (po oblastima) možete pogledati ovde.

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava