Prosečna ocena:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 


Mašinski elementi 1

ID: 0045
nosilac predmeta: Ognjanović B. Milosav
nivo studija: osnovne akademske studije
ESPB: 6
oblik završnog ispita: pismeni+usmeni
katedra: opšte mašinske konstrukcije

cilj

Uvođenje studenta u rešavanje praktičnih zadataka mašinskog inženjera. Upoznavanje komponenata mašinskih sistema, njihove funkcije, primene, konstrukcijskih rešenja. Ovladavanje metodama proračuna sigurnosti u radu, radnog veka, nosivosti kao i osnovama konstruisanja mašinskih elemenata. Ovladavanje primenom standarda i drugih propisa u mašinstvu.

ishod

Student je stekao znanja o osnovnim komponentama mašinskih sistema – mašinskim elementima. Stekao je veštine u određivanju osnovnih konstrukcijskih parametara mašinskih elemenata (materijala, dimenzija, tolerancija, radnih i kritičnih napona, stepena sigurnosti, nosivosti i dr). Student je obučen da bira standardne mašinske delove i sklopove i ugrađuje ih u širu strukturu mašinskog sistema. Uveden je u problematiku razvoja (osnove konstruisanja) novih mašinskih delova i mašinskih elemenata. Obučen je da rešava praktična pitanja u oblasti mašinstva.

sadržaj teorijske nastave

Pojam i podela mašinskih elemenata. Tolerancije dužinskih mera, tolerancije oblika i položaja osa i površina i tolerancije hrapavosti površina mašinskih delova. Koncentracija napona, kritični naponi mašinskih delova. Razaranja mašinskih delova, zamor i dinamička izdržljivost. Stepen sigurnosti, dozvoljeni napon i nosivost mašinskog dela. Površinska razaranja, radni i kritični naponi površinskog sloja mašinskih delova. Vratila, osovine i osovinice: funkcija, konstrukcijski oblici, primena. Opterećenja vratila i osovina, naponi, dinamička izdržljivost i stepen sigurnosti. Krutost vratila. Spojevi vratila i glavčina: trenjem, klinovima, žlebnim spojevima, oblikom. Kotrljani ležaji (funkcija i primena): vrste i karakteristike standardnih kotrljajnih ležaja. Opterećenje ležaja – ekvivalentno opterećenje. Razaranja i radni vek kotrljajnih ležaja. Izbor i ugradnja kotrljajnih ležaja. Klizni ležaji: funkcija, karakteristike, podela. Nosivost kliznih ležaja sa trenjem poluokvašenih površina. Nosivost hidrodinamičkih kliznih ležaja. Zagrevanje, hlađenje i podmazivanje kliznih ležaja. Konstrukcijski oblici, delovi i materijali kliznih ležaja. Zaptivanje ležaja. Navoj, navojni parovi, navojni spojevi: funkcija, karakteristike, podela. Zavrtanjske veze, uzdužno opterećene i poprečno opterećene: karakteristike, podela, opterećenje, pritezanje, deformacije, stepeni sigurnosti. Pokretni navojni spojevi – navojni prenosnici.

sadržaj praktične nastave

Izbor tolerancija dužinskih mera. Analiza naleganja, labavih, čvrstih i neizvesnih. Određivanje faktora koncentracije napona. Dinamička izdržljivost mašinskih delova. Određivanje stepena sigurnosti. Šema opterećenja vratila. Opterećenja i naponi u vratilu. Određivanje dimenzija i stepena sigurnosti vratila. Proračun spojeva vratila i glavčina. Određivanje nosivosti i radnog veka kotrljajnog ležaja. Izbor i ugradnja ležaja. Proračun zavrtanjskih veza, izbor zavrtnja, proračun pokretni navojni spojevi. Projektni zadatak, uputstva za izradu zadatka, pregledi i korekcije.

uslov pohađanja

 

resursi

Knjige:
-Ognjanović M.: Mašinski elementi, -Mašinski fakultet Beograd 2008, 2011;

-Veriga S.: Mašinski elementi (sveska I i II);
Mašinski fakultet Beograd
-Plavšić N., Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B., Janković M., Obradović P.: Mašinski elementi - priručnik za vežbe, - Mašinski fakultet Beograd 2006) ;
-Plavšić N., Ristivojević M., Mitrović R., Rosić B., Janković M., Obradović P.: Mašinski elementi-Zbirka rešenih ispitnih zadataka,-Mašinski fakultet Beograd2000.

Hendauti dostupni na web-stranicama ili umnoženi na papiru:
-Predavanja, pitanja i zadaci za kolokvijume
-Uputstva za projektne zadatke

Video prezentacije:
-Simulacije rada mašinskih elemenata,
-Video prezentacije izdrade i kontrole
-Prikaz konstrukcijskih rešenja

Laboratorija:
-Prikaz mašinskih elemenata, delova i sklopova,
-Prikaz ispitivanja mašinskih elemenata
-Simulacija rada i izrade mašinskih delova.

fond časova

ukupan fond časova: 75

aktivna nastava (teorijska)

novo gradivo: 20
razrada i primeri (rekapitulacija): 10

aktivna nastava (praktična)

auditorne vežbe: 6
laboratorijske vežbe: 4
računski zadaci: 10
seminarski rad: 0
projekat: 6
konsultacije: 4
diskusija/radionica: 0
studijski istraživački rad: 0

provera znanja

pregled i ocena računskih zadataka: 4
pregled i ocena laboratorijskih izveštaja: 0
pregled i ocena seminarskih radova: 0
pregled i ocena projekta: 2
kolokvijum sa ocenjivanjem: 4
test sa ocenjivanjem: 0
završni ispit: 5

provera znanja (ukupno 100 poena)

aktivnost u toku predavanja: 5
test/kolokvijum: 30
laboratorijska vežbanja: 0
računski zadaci: 25
seminarski rad: 0
projekat: 10
završni ispit: 30
uslov za izlazak na ispit (potreban broj poena): 35

literatura

1) Ognjanović M: Mašinski elementi, - Mašinski fakultet Beograd,, izdanja 2006-2011)
2) Matek W., Muhs D, Wittel H., Becker M: Roloff/Matek Machinenelemente, - Friedr. Vieweg &
Son Verlag, Braunschweig
3) Decker : Machinenelemente - Cartl Hanser Verlag, Munchen.
4) Shigley J.: Mechanical Engineering Design, - McGrow Hill
5) Collins J: Mechanical Design of Machine Elements and Machines, - John Wiley and Sons

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava


Budite obavešteni o svim studentskim novostima putem Facebooka!