Termin održavanja prvog teorijskog kolokvijuma je 26.11.2014. sa početkom u 9h u sali za nastavu.
„Moje greške su moj život.“
Semjuel Beket

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava