Upis

Prijemni ispit iz matematike održaće se u utorak, 06. septembra 2016. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu sa početkom u 10 časova.

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2016/2017. godini upisuje studente u prvu godinu doktorskih akademskih studija na studijski program Mašinsko inženjerstvo.

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2016/2017. godini upisuje studente u prvu godinu master akademskih studija na studijski program Mašinsko inženjerstvo na navedene izborne module.

Objavljeni su postupak, rokovi i potrebna dokumentacija za prelazak studenata na Osnovne akademske studije sa drugih fakulteta na Mašinski fakultet.

U septembarskom konkursnom roku, a shodno odluci Vlade Republike Srbije, Mašinski fakultet u Beogradu će popunjavati slobodna mesta koja nisu bila popunjena u junskom konkursnom roku.

Objavljen je i spisak upisanih studenata u prvu godinu Osnovnih akademskih studija u školskoj 2016/17.god.

Upis kandidata sa Konačne rang liste obaviće se u periodu od 11. do 14. jula 2016.god. na šalterima Studenske službe Mašinskog fakulteta.

Objavljena je konačna rang lista prijavljenih kandidata za prijem u prvu godinu Osnovnih akademskih studija školske 2016/17. god.

„Moje greške su moj život.“
Semjuel Beket

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava