Prijemni ispit iz matematike održaće se u utorak, 06. septembra 2016. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu sa početkom u 10 časova.

Svi kandidati su dužni da dođu ISPRED odgovarajućeg kabineta Prodekana za nastavu broj 105 na prvom spratu, najkasnije do 9:45 časova. Kašnjenje na ispit se ne toleriše.

Tačna rešenja zadataka sa prijemnog ispita iz matematike biće objavljena na oglasnoj tabli na ulazu u zgradu fakulteta istog dana u 14:00 časova.

Pogledajte Rang lista prijavljenih kandidata.

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava