Na Mašinskom fakultetu trenutno postoje dve zvanično registrovane studentske organicije (SSMF i SUS Mašinac) i jedna koja predstavlja udruženje studenata u procesu registracije

Pored ove dve, postoji i zvaničan studentski organ:

Savez studenata Mašinskog fakulteta (SSMF) predstavlja najstariju studentsku organizaciju u okviru ove ustanove. Dugi niz godina bili su stub studentskog organizovanja i borbe za prava studenata. Nekada se smatralo uspehom biti član takve jedne organizacije, što danas definitivno nije slučaj. Poslednjih 10ak godina, uticaj Saveza studenata kao organizacije znatno slabi, i osim toga što predstavnicima SSMF-a, isti služi samo za popunjavanje rubrike u CV, veoma malo rade u korist studenata.

Sportsko udruženje studenata "MAŠINAC" (SUS Mašinac), osnovano 2003.god. od strane troje studenta. Osnovni cilj bio im je studentsko organizovanje u okviru sporta, jer se prethodno Sportsko društvo Mašinac ugasilo. Svojim radom, trudom i zalaganjem, stekli su veliko poverenje Uprave fakulteta, i od tada SUS Mašinac postaje primarna studentska organizacija na Mašinskom fakultetu. 
Nekoliko ekipa, u muškoj i ženskoj selekciji, sa preko 150 aktivnih članova, čine da se SUS Mašinac nalazi u samom vrhu Univerzitetskih takmičenja, godinama zaredom su osvajači Mašinijada u sportskim disciplinama.
http://sport.masinac.org 

E3 - Energija/Edukacija/Entuzijazam je neprofitna, nevladina i apolitična organizacija. Poruke koje se kriju iza "E3" inicijala su: energija, edukacija i entuzijazam. Osnovna delatnost će biti pružanje dodatnog, neformalnog obrazovanja studentima, stvarajući na taj način jaku platformu mašinskih inženjera koji će graditi budućnost naše zemlje. Pored rada u Studentskom Parlamentu, koji će rešavati probleme u domenu fakultetskog obrazovanja, biće organizovane dodatne prakse, radionice, edukativne tribine, treninzi, razmene studenata, studentska takmičenja i projekti. Na taj način, organizacija će pružati benefit ne samo našim studentima koji će učestovati u njenim delatnostima, već i samim članovima, koji će kroz organizovanje ovakvih događaja imati mogućnost za lični i profesionalni razvoj, kao što su: sticanje prijatelja, osećaj za odgovornost, rad u timu, upravljanje vremenom, pisanje i vođenje projekata, marketing, menadzment i još mnogo toga. Studentska organizacija E3 takođe ima u planu da se u budućnosti poveže sa drugim Mašinskim fakultetima u Srbiji i inostranstvu.

Studentski parlament Mašinskog fakulteta
Na velikom broju fakulteta on postoji samo formalno i ne vrši svoju funkciju kako bi trebalo. Takav je slučaj i na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Biti član Studentskog parlamenta predstavlja obavezu više nego privilegiju. Studenti ne prilaze izboru članova Parlamenta ozbiljno usled nedovoljne obaveštenosti šta Studentski parlament može da učini za njih, a neki verovatno i ne znaju da na njihovom fakultetu i postoji nešto što se zove Studentski parlament.
  • Studentski parlament je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na fakultetu.
  • Studentski parlament MF-a broji 15 članova, legitimno izabranih sa izbornih lista koje su se kandidovale na samim izborima.
  • Zastupljenost određene liste u parlamentu određuje se procentualno i proporcionalno zavisno od ukupnog broja studenata koji su glasali na izborima i broja glasova koje je određena lista osvojila na izborima.
  • Izbori za Studentski parlament se održavaju svake godine u aprilu mesecu. Izbore raspisuje Predsednik Studentskog parlamenta
  • Novi saziv Studentskog parlamenta stupa u rad 1.oktobra tekuće godine.
Ukoliko imate ambicije, volje i želje da unapredite studentski standarad na Mašincu, April mesec je stvoren za vas i vašu inicijativu. Uvek se možete kandidovati za Studentski parlamet MF-a.

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava