1. STUDENTSKA KARTICA
      Studenti koji do sada nisu izvadili Studentsku karticu, mogu da podnesu zahtev za izdavanje na blagajni ...

  2. SUBOTA 23.12.2006 - RADNA
      Na sastanku kolegijuma Dekana održanom 4.12.2006. godine, usvojena je izmena kalendara nastave za škols...


„Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen saznanjem.“
Bertrand Rasel

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Vaš izbor

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava