1. PAMET IZDRŽAVA FAKULTET
    Inovacioni centar studenata Mašinstva u Beogradu...

  2. STUDENTI PREVARENI
    Da li su svi studenti prevareni? Da li se nešto od ovoga odnosi i na nas Mašince?


„Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.“
Lao Ce

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Vaš izbor

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava