Inovacioni centar studenata Mašinstva u Beogradu...

(Preuzeto iz Večernjih novosti 09.12.2006.)
PAMET IZDRŽAVA FAKULTET

  Beograd -  Više od trećine prijavljenih projekata koji su Image prošli prvi krug na konkursu za inovacione projekte Ministarstva za nauku i životnu sredinu je sa Mašinskog fakulteta u Beogradu! Oni su rezultat petomesečnog rada Inovacionog centra ove visokoškolske ustanove, i ukoliko prođu, biće finansirani sa po 50.000 evra.Jedan od osnovnih uslova koji mora da ispuni svaki projekat je - gotov proizvod.
   Prof. dr. Vojkan Lučanin, prodekan za naučnoistraživačku delatnost Mašinskog fakulteta i zamenik direktora prvog inovacionog centra u Srbiji, tvrdi da je od juna, kada je centar uspeo da "privoli" čak 62 privatne firme i nekoliko velikih sistema da sarađuju sa njima.
   - Pitaju nas za stručno mišljenje, za davanje atesta, za mišljenje o kvalitetu proizvoda. Želja nam je da privučemo što više privatnika i tako da povećamo prihode fakulteta i uposlimo što veći broj mladih stručnjaka - kaže prof. Lučanin.
  Saradnjom sa privrednom komorom i Ministarstvom nauke, profesori i saradnici Mašinskog fakulteta uspevaju da zarade i 60 odsto ukupnih prihoda, što je od velikog značaja s obzirom da im Ministarstvo prosvete uplaćuje jedva 20 odsto, ili oko dva miliona dinara mesečno.
   Na slici su kolege i koleginice, sleva, Nenad Mitrović (IV godina, procesna tehnika), Marina Dimitrijević (prva godina), Vladimir Stanković (V godina, mašinske konstrukcije i mehanizacija), Mirjana Stamenić (asistent, procesna tehnika).
„Diploma nije znak da je čovek koji jej ima gotov proizvod, već da je spreman za život.”
Edvard Moli

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava