SKONUS obaveštava sve studenteda da je održan sastanak povodom pitanja produžetka studija starim studentima.

Sastanak je u Narodnoj Skupštini Republike Srbije zajedno sa delom skupštinskog Odbora za obrazovanje, predsednikom Skonusa i predstavnicima starih studenata. Odbor je saslušao predloge studenata i ishod sastanak je pozitivan u nameri traženja odgovarajućeg rešenja. Konačna odluka još nije doneta, ali ono što SKONUS prenosi jeste da je deo Odbora za obrazovanje saglasan sa izlaženjem u susret ovom zahtevu.

Tagovi

„Naše živote više oblikuju naša očekivanja i nadanja nego li naše iskustvo.“
Bernard Šo

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava