Fondacija Nikola Tesla iz Beograda i PU Elektromašinogradnja iz Beograda, kao suoorganizatori i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet inženjerski nauka Univerziteta u Kragujevcu i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu raspisali su konkurs za izbor najboljih studentskih akademskih radova.

Radovi obuhvataju projekte, master i završne radove koji su realizovani u periodu od 01. oktobra 2017 do 01. septembra 2018. godine, a koji su obrađivali teme iz energetike i tematski su vezani za delatnost članica PU “Elektromašinogradnja”. Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Politika“, 19.septembra 2018. godine.

Prvo-nagrađeni akademski rad dobija diplomu i novčanu nagradu u iznosu od 50 000 dinara i TESLINU NAGRADU za mlade. Drugo-nagrađeni akademski rad dobija diplomu i novčanu nagradu u iznosu od 30 000 dinara. Treće-nagrađeni akademski rad dobija diplomu i novčanu nagradu u iznosu od 20 000 dinara.

Akademske radove i obrazloženja nadležnih katedara u pdf-formatu dostaviti najkasnije do 20. novembra 2018. godine na e-adresu predsednik@elektromasinogradnja.com i fondacija.nikola.tesla@gmail.com

Više informacija možete pročitati ovde.

Tagovi

„Diploma nije znak da je čovek koji jej ima gotov proizvod, već da je spreman za život.”
Edvard Moli

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava