Fondacija Nikola Tesla iz Beograda i PU Elektromašinogradnja iz Beograda, kao suoorganizatori i Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Fakultet inženjerski nauka Univerziteta u Kragujevcu i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu raspisali su konkurs za izbor najboljih studentskih akademskih radova.

Radovi obuhvataju projekte, master i završne radove koji su realizovani u periodu od 01. oktobra 2017 do 01. septembra 2018. godine, a koji su obrađivali teme iz energetike i tematski su vezani za delatnost članica PU “Elektromašinogradnja”. Konkurs je objavljen u Dnevnom listu „Politika“, 19.septembra 2018. godine.

Prvo-nagrađeni akademski rad dobija diplomu i novčanu nagradu u iznosu od 50 000 dinara i TESLINU NAGRADU za mlade. Drugo-nagrađeni akademski rad dobija diplomu i novčanu nagradu u iznosu od 30 000 dinara. Treće-nagrađeni akademski rad dobija diplomu i novčanu nagradu u iznosu od 20 000 dinara.

Akademske radove i obrazloženja nadležnih katedara u pdf-formatu dostaviti najkasnije do 20. novembra 2018. godine na e-adresu predsednik@elektromasinogradnja.com i fondacija.nikola.tesla@gmail.com

Više informacija možete pročitati ovde.

Tagovi

„Moje greške su moj život.“
Semjuel Beket

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava