1. Konkurs za Program stipendija nemačk...
    Fondacija dr Zoran Đinđić, u saradnji sa Odborom nemačke privrede za istočnu Evropu i nemačkim Ministarstvom za ekonomsku saradnj...

  2. Seminar Brand New Engineers - najveć...
    Pozivamo buduće inženjere da nam se pridruže na seminaru “Brand New Engineers — Od integrala do inženjera”, koji organizuje U...

  3. Prvo programersko takmičenje koje se...
    U organizaciji Udruženja studenata tehnike Evrope, BEST Beograd, prvi put će se ove godine organizovati programersko takmičenje koje...


„Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen saznanjem.“
Bertrand Rasel

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava