Bliži se i 10. april do kada se moraju održati izbori za novi saziv studentskog parlamenta Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Prethodnih godina izbori su se održavali u strogoj tajnosti. Za iste su znali samo oni koji su bili u tadašnjem sazivu studentskog parlamenta, prvenstveno članovi Saveza Studenata Mašinskog fakutleta. 

Nedavno, jedan od studentskih predstavnika je putem socijalnih mreža objavio da je bilo mahinacija na prošlogodišnjim izborima, što je automatski značilo da se unapred znalo ko će pobediti. 
Naime, kako se svake godine izbori moraju održati najkasnije do 10. aprila tekuće školske godine, obaveštenja o istim nisu bila gotovo nigde istaknuta, pa zato studenti koji su možda i želeli da kandiduju svoje liste nisu znali gde, kada i kako to da urade.

Da li će se i ove godine ponoviti isto?

Neobaveštenost nezadovoljstvo i nezainteresovanost istih dovodi do toga da se gotovo ista "ekipa" vrti na vlasti. Svakako, kao i u realnom političkom životu, da je sve uredu i da se studentski predstavnici zaista bore za bolja prava i bolji standard studenata, ne bi bilo nikakvih problem - neka "vladaju". Ovako, pozivaju se da su članovi studentskog tela, dobijaju zasluge i pohvale od strane uprave fakulteta za aktivnosti samo njima znane, osećaju se bitnim na raznoraznim manifestacijama i skupovima.
Osnovni cilj postojanja Studentskog parlamenta jeste borba za bolja prava studenata. Studentski parlament je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na fakultetu.
 • Studentski parlament je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na fakultetu.
 • Zastupljenost određene liste u parlamentu određuje se procentualno i proporcionalno zavisno od ukupnog broja studenata koji su glasali na izborima i broja glasova koje je određena lista osvojila na izborima.
 • Izbori za Studentski parlament se održavaju svake godine u aprilu mesecu. Izbore raspisuje Predsednik Studentskog parlamenta
 • Novi saziv Studentskog parlamenta stupa u rad 1.oktobra tekuće godine.

Studentski izbori moraju biti raspisani najkasnije 14 dana pre datuma održavanja samih izbora. Raspisuje ih predsednik studentskog parlamenta, a ukoliko ne budu raspisani u navedenom roku, raspisuje ih Student prodekan.

Studentski parlament Mašinskog fakulteta ukupno broji 15 članova koji su birani na izborima putem kandidatskih lista. Svaka lista ima kandidate, nosoioca liste, ime i redni broj. Dosadašnja praksa pokazala je da je potrebno 60 potpisa studenata kako bi jedna lista kandidata mogla da se prijavi za izbore. Potpis je validan ukoliko uz njega stoji čitko napisano ime i prezime potpisanog studenta, broj indeksa i JMBG.

Rezultati aktivnosti trenutnog saziva studentkog parlamenta za (ne)poboljšanje studentskog standarda:
 • uveden red u izmirivanje finansija prema fakultetu - šta studenti dobiju zauzvrat (osnovno, table za pisanje u amfiteatrima neupotebljive)? 
 • višenedeljno maltretiranje u redovima ispred studentske službe i loša organizacija upisa
 • plaćanje prijave ispita 800din za svaki ispitni rok pojedinačno (januar, februar, jun, jul, septembar, oktobar), posle treće prijave
 • reklamiranje žurki na kojima pojedinci iz "vladajuće partije" ostvaruju lični profit, a sve pod sloganom "Žurka Mašinskog fakulteta" iako nema veze sa Mašinskim fakultetom
 • delegirani predstavnici za organizovanje Mašinijade (lični interes i profit)
Neke stvari koje su takođe ostale zapažene:
 • pomoć u organizovanju humanitarnih akcija osobama kojima je pomoć potrebna
 • filmsko veče na Mašincu
Pozivamo sve studente koji žele da svojim radom i zalaganjem unaprede studentski standard na Mašincu, da svojom zainteresovanošću prisile "vladajuću garnituru" da raspiše izbore za novi saziv studentkog parlamenta na transparentan način kako bi svi imali podjednake šanse u samom izbornom procesu.

Ukoliko želite da saznate više o pravilima održavanja izbora, obavezno posetite 001, kancelariju Studentskog parlamenta i zatražite sve potrebne informacije.

Tagovi

Nemate prava da postavite komentar.

„Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.“
Lao Ce

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava