U nastavku su navedeni obavezni predmeti po modulima (smerovima) na poziciji 3.1.5. na Master akademskim studijama.

Tagovi

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava