Prosečna ocena:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 


{slide=Vođenje i upravljanje projektila}ID: 0100
nosilac predmeta: Blagojević Đ. Đorđe
nivo studija: master akademske studije
ESPB: 2
oblik završnog ispita: pismeni
katedra: sistemi naoružanja

{slide=cilj}Sticanje znanja iz oblasti vođenja i upravljanja sa mogućnošću primene u oblastima istraživanja i razvoja, konstruisanja, proizvodnje, marketinga, operativne upotrebe i analize savremenih vođenih raketa. Ovladavanje metodologoijom proračuna dinamičkih karakteristika vođene rakete (manevarske sposobnosti, upravljivosti, stabilnosti, sopstvene učestanosti itd.) i sintezom autopilota i zakona vođenja za metodu "tri-tačke"i proporcionalnu navigaciju.

{slide=ishod}Student stiče opšte znanje u oblastima analize i sinteze sistema vođenih raketa koje mu omogućava učešće i komunikaciju u radnim timovima koji se bave razvojem vođenih raketa. Uz upotrebu savremenog softverskog alata razvijenog u MATLAB-u i SIMULINK-u, osposbljen je za proračun trajektorija vođenih raketa, proračun aerodinamičkih prenosnih funkcija i sintezu autopilota i sistema vođenja rakete. Poseduje osnovno znanje o verifikaciji i oceni kvaliteta vođenja rakete.

{slide=sadržaj teorijske nastave}AT-1 Uvod u teoriju vođenja i upravljanja raketa (Razmatraju se osnovni principi vođenja i upravljanja rakete),
AT-2 Osnovni zahtevi i metode projektovanja autopilota (Blok je posvećen sintetičkom poboljšanju dinamičkih osobina rakete pomoću autopilota),
AT-3 Teorijske osnove proporcionalne navigacije (Izučava se proporcionalna navigacija (PN) kao jedan od fundamentalnih zakona vođenja),
AT-4 Teorijske osnove metode vođenja "tri-tačke"
(Metoda vođenja "tri-tačke"
je drugi osnovni zakon vođenja koji je našao primenu kod velikog broja raketa),

{slide=sadržaj praktične nastave}PA-1 Praktična realizacija vođenih raketa (Analiziraju se raličita konstrukciona rešenja vođenih raketa u cilju sagledavanja uloge podsistema vođenja i upravljanja. Primena MATLAB-a i SIMULINK-a u projektovanju),
PA-2 Projektovanje autopilota propinjanja i valjanja,
PA-3 Simulacija samonavođene rakete (Primenom SIMULINK programa student se obučava u izboru parametara PN),
PA-4 Sinteza sistema vođenja rakete metodom "tri-tačke"
(Parametri diferencijalnog kompenzatora određuju se frekventnom metodom i numeričkom simulacijom),
PS-1 Projekat sistema samonavođene rakete (Seminarski rad obuhvata proračun aerodinamičkih funkcija prenosa i sintezu autopilota i sistema samonavođenja) .

{slide=uslov pohađanja} 

{slide=resursi}Dr Danilo Ćuk: Predavanja iz predmeta VOĐENjE I UPRAVLjANjE PROJEKTILA, Mašinski fakultet, Beograd, 2002) (handouts)

{slide=fond časova}ukupan fond časova: 30

aktivna nastava (teorijska)

novo gradivo: 8
razrada i primeri (rekapitulacija): 4

aktivna nastava (praktična)

auditorne vežbe: 6
laboratorijske vežbe: 0
računski zadaci: 0
seminarski rad: 3
projekat: 0
konsultacije: 3
diskusija/radionica: 0
studijski istraživački rad: 0

provera znanja

pregled i ocena računskih zadataka: 0
pregled i ocena laboratorijskih izveštaja: 0
pregled i ocena seminarskih radova: 0
pregled i ocena projekta: 0
kolokvijum sa ocenjivanjem: 0
test sa ocenjivanjem: 1
završni ispit: 5

{slide=provera znanja (ukupno 100 poena)}aktivnost u toku predavanja: 5
test/kolokvijum: 25
laboratorijska vežbanja: 0
računski zadaci: 0
seminarski rad: 20
projekat: 0
završni ispit: 50
uslov za izlazak na ispit (potreban broj poena): 25

{slide=literatura}1)
2)
3)
4)
5)

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava