1. UPIS: Kandidati koji su polagali prij...
    Prijem pisanih zahteva za upis na Mašinski fakultet kandidata koji su polagali kvalifikacioni ispit iz matematike na drugim fakultetim...

  2. Nastavlja se borba za produžetak stu...
    SKONUS obaveštava sve studenteda da je održan sastanak povodom pitanja produžetka studija starim studentima.

  3. Konačna rang lista, junski upisni ro...
    Objavljena je i konačna rang lista kandindata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija u ško...


„Život od nas ne traži da budemo najbolji, već da se potrudimo najbolje što možemo.”
Džekson Braun

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Vaš izbor

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava