U nastavku slede vesti za sve zainteresovane za prijavu u prvom konkursnom, junskom, roku, za polaganje prijemnog ispita i upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


 • 20., 21., 22. i subota 23. jun 2018. godine
  9:00 – 15:00 Prijavljivanje kandidata. Procedura prijavljivanja kandidata.
 • 24. jun 2018. godine
  14:00 Objavljivanje podataka o prijavljenim kandidatima.
 • 25. jun 2018. godine
  do 14:00 Prijem pismenih primedbi na tačnost podataka u Službi za studentske poslove Mašinskog fakulteta u Beogradu.
  do 16:00 Objavljivanje podataka o prijavljenim kandidatima i rasporeda sedenja kandidata po salama.
 • 28. jun 2018. godine
  do 9:45 Dolazak kandidata do predviđenih sala.
  10:00 Početak prijemnog ispita.
  14:00 Objavljivanje rešenja zadataka.
 • 29. jun 2018. godine
  do 8:00 Objavljivanje preliminarne rang liste.
 • do 30. juna 2018. godine
  do 20:00 Prijem pismenih prigovora na rezultate.
 • 1. jul 2018. godine
  do 10:00 Komisija donosi rešenja o prigovorima.
 • 2. jul 2018. godine
  do 12:00 Prijem pismenih prigovora Dekanu na rešenja Komisije.
 • 3. jul 2018. godine
  do 14:00 Dekan donosi rešenja o prigovorima.
 • 3. jul 2018. godine
  do 15:00 Objavljivanje konačne rang liste.

 • 4., 5. i 6. jul 2018. godine Upis studenata prema planu upisa:

PLAN UPISA
Kandidati koji su polagali prijemni na MF-u
 • 4. jul u 10:00 časova
  Prozivka po spisku, od 1 do 260 sa konačne rang liste, zatim upis
 • 5. jul u 10:00 časova
  Prozivka po spisku, od 261 do 520 sa konačne rang liste, zatim upis
 • 6. jul u 10:00 časova
  Prozivka kandidata koji se opravdano nisu pojavili na prozivci 4. i 5.jula, zatim upis
 • 6. jul u 11:00 časova
  Prozivka kandidata po konačnoj rang listi do popune odobrenog broja mesta, zatim upis
  Kandidati koji su polagali prijemni iz matematike na drugom fakultetu BU – prelaz na MF
 • 6. jul u 13:00 časova
  Prijem pismenih zahteva za prelaz (ako bude slobodnih mesta)

Univerzitet u Beogradu propisao je opšte uslove upisa:

NAPOMENA:
Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.
Neophodno je da se kandidati striktno pridržavaju svih rokova, jer se naknadne žalbe neće uvažavati!

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava