I ovog semestra se organizuju dodatna predavanja iz predmeta Termodinamika B za sve studente 3. godine Osnovnih akademskih studija.Studenti koji žele da u letenjem semestru školske 2015/16 godine pohađaju nastavu i polažu ispit iz nastavnog predmeta Termodinamika B, potrebno je da jednokratno uplate iznos za ponovno pohađanje ovog predmeta i sa uplatnicom kao dokazom, tokom sledeće nedelje, od ponedeljka 29. februara do petka 04. marta 2016. godine, u terminu od 12:30 do 14:30 sati,da se prijave na šalter Službe za studentske poslove, kako bi sa Mašinskim fakultetom sklopiti odgovarajući Ugovor.
Prilikom sklapanja Ugovora, studenti mogu da se izjasne kod kog profesora bi želeli da slušaju nastavu i polažu ispit, jer će istovremeno sa postupkom sklapanja ugovora biti obavljen i postupak evidentiranja i raspoređivanja studenata u odgovarajuće grupe.

Studenti koji su već sklopili Ugovor, treba da se u pomenutom terminu, sa kopijom Ugovora ponovo prijave Službi za studentske poslove, radi evidentiranja.

Početak nastave se očekuje u drugoj nastavnoj nedelji, tj. u nedelji od 7. - 11. marta.

Nemate prava da postavite komentar.

„Kada jednom kreneš odustajati, to ti se pretvori u naviku.“
Vinsent Lombardi

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava