Na osnovu zahteva velikog broja studenata u toku jesenjeg semestra školske 2014/2015. godine biće organizovan Zimski kurs iz predmeta Termodinamika B.Za Zimski kurs 2014/2015 mogu se prijaviti studenti koji nisu stekli uslov iz predmeta Termodinamika B, kao i studenti koji nisu položili ovaj ispit, a mogu se priključiti i studenti starijih generacija koji nisu položili ispit iz predmeta Termodinamika 1 (1001).

Prijava za Zimski kurs iz Termodinamike B, obaviće se u prostoriji 001 Studentskog parlamenta do četvrtka 11.12.2014. godine.
Naknada za pohađanje Zimskog kursa iznosi 6.600,00 dinara (6 ESPB) i plaća se jednokratno. Za prijavu neophodno je popuniti dva primerka ugovora (koji se mogu kupiti u Skriptarnici Mašinskog fakulteta) koje je zajedno sa dokazom o uplati potrebno overiti na šalterima Studentske službe MF‐a.

Kopije overenog ugovora i dokaza o uplati se predaju prilikom prijave radi izrade spiska studenata koji će pohađati Zimski kurs.
Više informacija može se dobiti u prostoriji 001 Studentskog parlamenta Mašinskog fakulteta.
„Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.“
Lao Ce

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava