Za studente prve godine. druga i treća smena, petak. 4.10.2007.
Izmene u preliminarnom rasporedu koji ste dobili uz indeks:
  - druga smena: nastava se realizuje u sali 219 umesto u sali 223
  - treća smena: nastava se realizuje u sali 204 umesto u sali 455

Ostale izmene su date u konačnom rasporedu koji se nalazi na oglasnim tablama fakulteta.
Obavestite VAŠE kolege!!

„Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen saznanjem.“
Bertrand Rasel

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava