Ovde možete saznati više o tome.
 

Šifra zadataka 36712 – rešenja su data redosledno od 1. do 20. zadatka:

 

1-A; 2-A; 3-B; 4-D; 5-B; 6-A; 7-D; 8-D; 9-C; 10-E; 11-B; 12-A; 13-B; 14-C; 15-E; 16-B; 17-A; 18-A; 19-D; 20-E

 

Šifra zadataka 36711 – rešenja su data redosledno od 1. do 20. zadatka:

 

1-B; 2-A; 3-B; 4-C; 5-E; 6-B; 7-A; 8-A; 9-D; 10-E; 11-A; 12-A; 13-B; 14-D; 15-B; 16-A; 17-D; 18-D; 19-C; 20-E

„Moje greške su moj život.“
Semjuel Beket

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava