Godinama unazad navikli smo da se u periodu aktivnosti oko studentskih izbora, iste prikrivaju kako bi "vladajuća garnitura" ostala na vlasti.

Da li po ugledu na politički sistem najvišeg nivoa ili je nešto drugo u pitanju, svedoci smo jednog dobro uigranog sistema koji je ujedno i recept za sigurnu pobedu. Nedovoljna informisanost studenata, gotovo nikakva organizovanost "opozicionih grupa", nezadovoljstvo i nezainteresovanost dovodi do toga da oni koji trenutno "vladaju" ostanu na toj poziciji.

To i ne bi bio toliki problem da se iza onih koji su na "vlasti" vide pozitivni rezultati. Naprotiv, situacija na Mašincu u vezi studentskog standarda nikada nije bila gora. Neko će reći, ali ja sam tu da bih studirao, ne da bih se bavio "politikom". Tačno, ali to ne znači da standard i kvalitet samih studija i vremena koje studenti provode na fakultetu treba da budu na najnižem mogućem nivou, posebno na jednom od najvećih i najbitnijih fakulteta na Beogradskom univerzitetu.

Studentski izbori moraju biti raspisani najkasnije 14 dana pre datuma održavanja samih izbora. Raspisuje ih predsednik studentskog parlamenta, a ukoliko ne budu raspisani u navedenom roku, raspisuje ih Student prodekan. Postavlja se pitanje da li su izbori raspisani i kada, kao i to gde je bilo objavljeno da studenti mogu da predaju svoje kandidature ukoliko su zainteresovani da učestvuju na izborima ove godine. Takođe, izbori za novi saziv studentskog parlamenta na Mašinskom fakultetu moraju se održati najkasnije do 10. aprila.

Osnovni cilj postojanja Studentskog parlamenta borba za bolja prava studenata. Studentski parlament je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na fakultetu.

Studentski parlament Mašinskog fakulteta ukupno broji 15 članova koji su birani na izborima putem kandidatskih lista. Svaka lista ima kandidate, nosoioca liste, ime i redni broj. Dosadašnja praksa pokazala je da je potrebno 60 potpisa studenata kako bi jedna lista kandidata mogla da se prijavi za izbore. Potpis je validan ukoliko uz njega stoji čitko napisano ime i prezime potpisanog studenta, broj indeksa i JMBG.

Rezultati aktivnosti trenutnog saziva studentkog parlamenta za poboljšanje studentskog standarda:
  • višenedeljno maltretiranje u redovima ispred studentske službe i loša organizacija upisa
  • ugovori o finansiranju koje studenti još uvek ne mogu da preuzmu i sve što je pratilo taj proces
  • plaćanje prijave ispita 800din za svaki ispitni rok pojedinačno (januar, februar, jun, jul, septembar, oktobar), posle treće prijave
  • izmena starih i implementacija novih pravila studiranja, preko noći
  • reklamiranje žurki na kojima pojedinci ostvaruju lični profit
  • pomoć u organizovanju humanitarnih akcija osobama kojima je pomoć potrebna
Neko će reći da neke od ovih stvari nisu u direktnoj nadležnosti parlamenta. Istina, ali parlament može i te kako da utiče na Upravu fakulteta da unapredi studentski standard i svakodnevnicu, reši probleme koji studentima oduzimaju dragoceno vreme. Smatramo da su su neke od navedenih stvari osnova organizovanosti, i ne želimo da navodimo ostale primere gde bi studentski parlament trebao da ima važnu ulogu.

Pozivamo sve studente koji žele da svojim radom i zalaganjem unaprede studentski standard na Mašincu, da svojom zainteresovanošću prisile "vladajuću garnituru" da raspiše izbore za novi saziv studentkog parlamenta na transparentan način kako bi svi imali podjednake šanse u samom izbornom procesu.

Tagovi

„Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen saznanjem.“
Bertrand Rasel

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava