Objavljen je i plan aktivnosti za studente starijih generacija koji su konkurisali za smeštaj u studentskim domovima u školskoj 2018/19. godini.

 • Rok za prijavljivanje na konkurs trajao je do 5.11.2018. godine. Konkursna dokumentacija se predavala na matičnim visokoškolskim ustanovama.
 • Preliminarne rang-liste su objavljene na fakultetima/visokim školama zaključno sa 9.11.2018. godine
 • Raspodela mesta će se izvršiti na fakultetima/visokim školama u periodu od 23.11. do 30.11.2018. godine. Postupak useljenja u izabrane studentske domove studenti mogu realizovati drugi dan po završenoj raspodeli, a najkasnije do 7.12.2018. godine u 14 časova.
 • studentske službe fakulteta-visokih škola preuzimaju od Službe smeštaja mesta predviđena za raspodelu i upute za useljenje studenata. Broj mesta koji fakultet-visoka škola preuzme biće veći od broja studenata koji su iznad tzv. „crte” tj. broja uputa, a mesta koja ostanu po izvršenoj raspodeli su predviđena za podelu studentima iz društveno osetljivih grupa.
 • studenti čiji uputi za useljenje nisu prosleđeni studentskim službama fakulteta-visokih škola obavezni su da dođu u Službu smeštaja sa indeksom radi provere, zaюъučno sa 6.12.2018. godine (četvrtak);
 • studenti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju raspodeli, upute za useljenje mogu podići u Službi smeštaja zaključno sa 6.12.2018. godine (četvrtak);
 • studenti iz društveno osetljivih grupa (izuzev grupe - studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim bolestima i studenti rekonvalescenti) koji dobiju smeštaj prema odluci fakulteta-visoke škole i odobrenju komisije Ustanove Studentski centar „Beograd”, upute za useljenje mogu podići u Službi smeštaja, ul. Đušina 5a, 5.12.2018. (sreda) i 6.12.2018. godine (četvrtak) od 8 do 15 časova;
 • studenti svih fakulteta-visokih škola koji pripadaju društveno osetljivoj grupi - studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim bolestima i studenti rekonvalescenti, a koji prema redosledu sa konačne rang-liste nisu dobili smeštaj ili su iznad „crte”, a imaju potrebu za personalnim asistentom, podnose zahteve i izveštaj Studentske poliklinike Službi smeštaja, ul. Đušina 5a od 19.11.2018. (ponedeljak) do 28.11.2018. godine (sreda). Preglede i obradu medicinske dokumentacije je neophodno obaviti u Studentskoj poliklinici Beograd, ul. Krunska 57. Za studente iz ove društveno osetljive grupe rang-lista se utvrđuje na predlog komisije koju obrazuje direktor Ustanove studentski centar Beograd, a koju sačinjavaju jedan predstavnik Ustanove i tri lekara iz Studentske poliklinike.
 • Ukoliko fakultet-visoka škola ima raspoloživo više mesta nego studenata koji ispunjavaju uslove za rangiranje u okviru društveno osetljivih grupa, mesta će podeliti prema redosledu sa konačne rang-liste (pratite obaveštenja fakulteta-visoke škole). Studenti koji su dobili preostala mesta, upute za useljenje mogu podići u Službi smeštaja, ul. Đušina 5a, 05.12.2018. (sreda) i 06.12.2018. godine (četvrtak) od 8 do 15 časova.
  Krajnji rok za useljenje studenata je 07.12.2018. godine (petak) do 14 časova.
  Student koji se ne useli do predviđenog roka gubi pravo na smeštaj u školskoj 2018/2019. godini.

Napomena:

 • za useljenje u studentski dom, studentima će, pored uputa za useljenje, indeksa, lične karte, studentske kartice i obavljenog lekarskog pregleda, biti potrebna i potvrda visokoškolske ustanove, potpisana od strane odgovornog lica, da se u tekućoj školskoj godini studiranje finansira iz budžeta Republike Srbije tj. uverenje o statusu;
 • studenti osnovnih studija koji su ostvarili pravo da se u školskoj 2018/2019. godini finansiraju iz budžeta po završetku poslednje studijske godine (produžena godina), obavezni su da svakog meseca, pre uplate stanarine za tekući mesec, dostave upravi doma u kome stanuju uverenje o statusu.
Preuzeto sa sajta Studentskog centra

Tagovi

„Drveće koje sporo raste ima najslađe plodove.“
Molijer

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava