Tokom godine svaka od 96 lokalnih BEST grupa Evrope u okviru svog univerziteta organizuje besplatan stručni kurs koji ima za cilj obrazovanje, upoznavanje drugih kultura i negovanje različitosti.


Kursevi traju od 7 do 14 dana i obuhvataju predavanja, upoznavanje grada domaćina i večernja druženja. Sadržaj kursa je unapred određen, tako da svaki student može, osim destinacije, da izabere i temu koja odgovara njegovoj struci i aplicira. Studenti koji žele da se prijave za kurs moraju da naprave nalog na internet stranici www.best.eu.org. Na istoj internet stranici nalazi se spisak svih gradova u kojima se kursevi održavaju, kao i nihove teme. Popunjavanjem aplikacionog formulara i pisanjem motivacionog pisma na engleskom jeziku studenti se prijavljuju za odabrani kurs. Mogućnost učestvovanja na jednom kursu ima najviše 22 studenta iz svih gradova Evrope u kojima postoji lokalna BEST grupa.

Najbitniji kriterijum prilikom odabira kandidata je dobro napisano motivaciono pismo, u kome bi student trebalo da napiše zašto želi da se prijavi baš za taj kurs. 

Nivo studija nije relevantan, potrebno je osnovno znanje engleskog jezika.

Za više informacija o seminarima i prijavama posetite: http://best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp

Tagovi

„Naše živote više oblikuju naša očekivanja i nadanja nego li naše iskustvo.“
Bernard Šo

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava