Preventivni pregledi studenata koji su upisali prvi put prvu ili treću godinu osnovnih studija školske 2016/2017 godine, obaviće se u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, ulica Krunska 57, preventivni deo Službe opšte medicine, prvi sprat soba 1.10 u periodu od 07.06.2017. do 28.07.2017 godine prilikom dolaska na pregled studenti su obavezni da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu.


Predaja dokumenata studenata treće godine po rednom broju indeksa se vrši radnim danima u terminima:

Datum od 7:30 do 8:00 od 10:00 do 10:30 od 14:00 do 14:30 od 16:30 do 17:00
07.06.2017. 1-21 22-45 46-71 72-91

08.06.2017. 92-106 107-123 126-142 143-168
09.06.2017. 169-194 196-218 221-238 240-258
12.06.2017. 259-277 279-298 299-320 321-342
13.06.2017. 343-364 366-387 388-405 406-426
14.06.2017. 427-442 443-464 466-488 491-505
15.06.2017. 506-521 522-541 542-556

557-609
16.06.2017. 610-951      


Predaja dokumenata studenata prve godine po rednom broju indeksa se vrši radnim danima u terminima:

Datum od 7:30 do 8:00 od 10:00 do 10:30 od 14:00 do 14:30 od 16:30 do 17:00
16.06.2017.   1-15 16-30 31-45
19.06.2017. 46-60 61-75 76-90 91-105
20.06.2017. 106-120 121-135 136-150 151-165
21.06.2017. 166-180 181-195 196-210 211-225
22.06.2017. 226-240 241-255 256-270 271-285
23.06.2017. 286-300 301-315 316-330 331-345
26.06.2017. 346-360 361-375 376-390 391-405
27.06.2017. 406-420 421-435 436-450 451-465
28.07.2017. 466-480 481-495 496-510 511-525
29.06.2017. 526-540 541-552    


Studenti koji nisu u mogućnosti da dođu na sistematski pregled u predviđenom terminu, mogu doći radnim danima od 29.06.2017. do 28.07.2017. u vreme koje je dato u tabeli.

Tagovi

„Postoje dve vrste ljudi - oni koji rade i oni koji pobiru slavu za napravljeno. Potrudite se da uvek budete u prvoj grupi jer je tu znatno manja konkurencija.“
Indira Gandi

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava