Ovde možete pogledati detaljnije informacije za septembarski upisni rok.

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u septembarskom konkursnom roku za upis brucoša u školsku 2007/08. godinu upisuje:
- na teret budžeta : 169 kandidata
- samofinansirajućih: 25 kandidata (Upisnina: 60.000,oo dinara na 10 rata)

VAŽNI ROKOVI

3., 4., 5., i 6. septembra 2007. godine
- Prijavljivanje kandidata 10:00 – 14:30

7. sept. 2007. godine
- Objavljivanje podataka o prijavljenim kandidatima i rasporeda sedenja kandidata po salama za polaganje ispita
- Prijem pismenih primedbi na tačnost podataka na prijavnici fakulteta

10. sept. 2007. godine
- do 9:50 Dolazak kandidata do predviđenih sala
- 10:00 Početak prijemnog ispita
- 13:30 Objavljivanje rešenja zadataka
- Objavljivanje preliminarne rang liste do 19:00

11. sept. 2007. godine
- do 14:00 Prijem pismenih primedbi na rezultate prijemnog ispita
- do 15:00 Dekan donosi rešenja o prigovorima

12. sept. 2007. godine
- do 11:00 Savet fakulteta rešava po žalbama na rešenja Dekana
- do 14:00 Objavljivanje konačne rang liste

13. – 20. sept. 2007. godine
- Upis primljenih kandidata 10:00 – 14:30 (Služba za studentske poslove)

Neophodno je da se kandidati striktno pridržavaju svih rokova, jer se naknadne žalbe neće uvažavati!

„Naše živote više oblikuju naša očekivanja i nadanja nego li naše iskustvo.“
Bernard Šo

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava