Ovde možete pogledati detaljnije informacije za septembarski upisni rok.

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u septembarskom konkursnom roku za upis brucoša u školsku 2007/08. godinu upisuje:
- na teret budžeta : 169 kandidata
- samofinansirajućih: 25 kandidata (Upisnina: 60.000,oo dinara na 10 rata)

VAŽNI ROKOVI

3., 4., 5., i 6. septembra 2007. godine
- Prijavljivanje kandidata 10:00 – 14:30

7. sept. 2007. godine
- Objavljivanje podataka o prijavljenim kandidatima i rasporeda sedenja kandidata po salama za polaganje ispita
- Prijem pismenih primedbi na tačnost podataka na prijavnici fakulteta

10. sept. 2007. godine
- do 9:50 Dolazak kandidata do predviđenih sala
- 10:00 Početak prijemnog ispita
- 13:30 Objavljivanje rešenja zadataka
- Objavljivanje preliminarne rang liste do 19:00

11. sept. 2007. godine
- do 14:00 Prijem pismenih primedbi na rezultate prijemnog ispita
- do 15:00 Dekan donosi rešenja o prigovorima

12. sept. 2007. godine
- do 11:00 Savet fakulteta rešava po žalbama na rešenja Dekana
- do 14:00 Objavljivanje konačne rang liste

13. – 20. sept. 2007. godine
- Upis primljenih kandidata 10:00 – 14:30 (Služba za studentske poslove)

Neophodno je da se kandidati striktno pridržavaju svih rokova, jer se naknadne žalbe neće uvažavati!

„Diploma nije znak da je čovek koji jej ima gotov proizvod, već da je spreman za život.”
Edvard Moli

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava