Bliži se početak nove školske godine a samim tim i upis u narednu godinu. Fakultet radi na unapređivanju servisa elektronskog indeksa, ali svakako studenti moraju ispratiti i imati tačan uvid u sve ono što se nalazi u elektronskoj bazi.

Greške se dešavaju, a kako bi bili preventivni i rešili se problema u "minut do dvanaest", stoga je potrebno da pre svih aktivnosti vezanih oko procedura upisa na više godine OAS i MAS, da svaki student izvrši sledeće provere:
  • Proveriti u svom elektronskom indeksu da li su svi položeni ispiti evidentirani. Ukoliko nisu zvaničnim putem (emailom) obavestiti Šefa Službe za studentske poslove kako bi se korekcije izvršile blagovremeno.
  • Proveriti u svom elektronskom indeksu ispunjenost uslova za polaganje ispita. Za ispite koji nisu položeni, a student ima ispunjen uslov, potrebno je proveriti da li je ovaj uslov i evidentiran ili ne. U slučaju na nije, student treba da
    • zatraži od predmetnog nastavnika da uslov evidentira u elektronsku bazu ili da
    • predmetni nastavnik na Obrazcu o ispunjenost predispitnih obaveza svojim potpisom potvrdi da je ispunio predispitne obaveze. Obrazac se preuzima u Službi za studentske poslove. Isti je potrebno dostaviti Službi za studentske poslove nakon overe predmetnog nastavnika.
  • Proveriti stanje svojih finansijskih obaveza i iste izmiriti pre upisa.
Ne znamo da li će i ove godine biti omogućene molbe koje se tiču finansijskih obaveza, ali bilo kako bilo, ukoliko ste u mogućnosti, obavite sve svoje studentske administrativne obaveze na vreme kako bi izbegli eventualne gužve u redovima kako se upisni rok bude privodio kraju. Ranijih godina, studenti su uglavnom ostavljali sve ovo za poslednje dane, tako da su gužve i čekanje u redovima bili ogromni.

Tagovi

„Postoje dve vrste ljudi - oni koji rade i oni koji pobiru slavu za napravljeno. Potrudite se da uvek budete u prvoj grupi jer je tu znatno manja konkurencija.“
Indira Gandi

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava