Studenti zainteresovani za smeštaj u studentskim domovima, koji su konkurisali za školsku 2015/16. god. a nalaze se na rang listi svog fakulteta, visoke škole, a još uvek su ispod "crte", mogu se prijaviti službi smeštaja, ul. Đušina 5a, radi evidentiranja, najkasnije do ponedeljka 4. aprila. 


Ovo obaveštenje se ne odnosi na studente I godine studija.

Radi efikasnije podele mesta u studentskim domovima Služba smeštaja Studentskog centra će preuzeti obaveštavanje zainteresovanih studenata koji još uvek nisu smešteni za školsku 2015/16.god.

Informacije o slobodnim mestima Služba smeštaja, do naredne rasporedele, neće dostavljati studentskim službama fakulteta / visokih škola.

Tagovi

„Drveće koje sporo raste ima najslađe plodove.“
Molijer

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava