U nastavku vesti možete pročitati plan za studente starijih godina studija koji su konkurisali za smeštaj u studentskim domovima ustanove studentski centar Beograd za školsku 2016/17. godinu.


22.11.2016. godine (utorak)
biće objavljene konačne rang-liste na fakultetima-visokim školama

25.11.2016. godine (petak)
 • studentske službe fakulteta-visokih škola preuzeće od Službe smeštaja mesta predviđena za raspodelu i upute za useljenje studenata
 • broj mesta koji fakultet-visoka škola preuzme biće veći od broja studenata koji su iznad tzv. ''crte'' tj. broja uputa a mesta koja ostanu po izvršenoj raspodeli su predviđena za podelu studentima iz društveno osetljivih grupa

25.11.2016. (petak) - 02.12.2016. godine (petak) - raspodele

fakulteti-visoke škole su obavezni da izvrše raspodelu mesta i dostave zapisnik Službi smeštaja odmah po završenoj raspodeli
 • postupak useljenja u izabrane studentske domove studenti mogu realizovati drugi dan po završenoj raspodeli
 • studenti čiji uputi za useljenje nisu prosleđeni studentskim službama fakulteta-visokih škola obavezni su da dođu u Službu smeštaja sa indeksom radi provere, zaključno sa 09.12.2016. godine (petak)
 • studenti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju raspodeli, upute za useljenje mogu podići u Službi smeštaja zaključno sa 09.12.2016. godine (petak)
 • studenti iz društveno osetljivih grupa (izuzev grupe - studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim bolestima i studenti rekonvalescenti) koji dobiju smeštaj prema odluci fakulteta-visoke škole i odobrenju komisije SC Beograd, upute za useljenje mogu podići u Službi smeštaja, ul.Đušina 5a, 07.12.2016. (sreda),

08.12.2016. (četvrtak) i 09.12.2016. godine (petak) od 8 do 15 časova
Ukoliko fakultet-visoka škola ima raspoloživo više mesta nego studenata koji ispunjavaju uslove za rangiranje u okviru društveno osetljivih grupa, mesta će podeliti prema redosledu sa konačne rang-liste (pratite obaveštenja fakulteta-visoke škole)
 • studenti koji su dobili preostala mesta, upute za useljenje mogu podići u Službi smeštaja, ul.Đušina 5a, 07.12.2016. (sreda), 08.12.2016. (četvrtak) i 09.12.2016. godine (petak) od 8 do 15 časova

od 22.11.2016. (utorak) do 30.11.2016. godine (sreda)

studenti svih fakulteta-visokih škola koji pripadaju društveno osetljivoj grupi – studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim bolestima i studenti rekonvalescenti koji prema redosledu sa konačne rang-liste nisu dobili smeštaj ili su iznad ''crte'' a imaju posebne potrebe (odnosi se na studente kojima je potreban personalni asistent), podnose zahteve i izveštaj Studentske poliklinike Službi smeštaja, ul.Đušina 5a
 • preglede i obradu medicinske dokumentacije obaviti u Studentskoj poliklinici Beograd, ul. Krunska 57 za studente iz ove društveno osetljive grupe rang-lista se utvrđuje na predlog komisije koju obrazuje direktor Ustanove Studentski centar Beograd, a koju sačinjavaju jedan predstavnik Studentskog centra i tri lekara iz Studentske poliklinike za informacije ko od prijavljenih kandidata dobija smeštaj obratiti se Službi smeštaja 06.12.2016. godine

Rok za useljenje studenata je 12.12.2016. godine (ponedeljak) do 14 časova
 • student koji se ne useli do predviđenog roka gubi pravo na smeštaj u školskoj 2016/2017. godini

Napomena:
 • za useljenje u studentski dom, studentima će pored uputa za useljenje, indeksa, lične karte, studentske kartice i obavljenog lekarskog pregleda biti potrebna i potvrda visokoškolske ustanove, potpisana od strane odgovornog lica, da se u tekućoj školskoj godini studiranje finansira iz budžeta Republike Srbije tj. uverenje o statusu
 • studenti osnovnih studija koji su zadržali pravo da se u školskoj 2016/2017. godini finansiraju iz budžeta u ograničenom trajanju po isteku redovnog trajanja studija (produžena godina) obavezni su da svakog meseca, pre uplate stanarine za tekući mesec, dostave upravi doma u kome stanuju uverenje o statusu

Tagovi

„Život svakog čoveka je put ka samom sebi.“
Herman Hese

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava