Ustanova studentski centar Beograd omogućila je studentima, stanarima domova e-servis za rezervaciju mesta za predstojeću raspodelu. Servis je namenjen studentima "starijih" godina koji konkurišu za smeštaj u školskoj 2017/18 godini.

Rezervaciju mesta moguće je obaviti u studentskim domovima i preko portala Ustanove Studentski Centar “Beograd” direktno putem linka
https://e-servisi.sc.rs/portal/login.aspx.
Izborom linka otvara se stranica za logovanje sa uputstvom o načinu logovanja.
Nakon uspešnog logovanja studenti imaju mogućnost pregleda neplaćenih zaduženja i rezervaciju mesta u sobi. Student može rezervisati samo mesto u sobi u koju je trenutno useljen.

Napomena:
Studenti rezervacijom mesta omogućavaju da se izabrana soba dodeli njihovom fakultetu, a od ranga studenta na listi zavisi da li će imati mogućnost da je izabere.

Tagovi

„Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen saznanjem.“
Bertrand Rasel

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava