Preko 600 studenata je učestvovalo u anketi sa pitanjem u vezi organizovanjem Oktobar 2 ispitnog roka. Studentski parlament zajedno sa Upravom fakulteta omogućio je studentima dodatni ispitni rok.

Od ukupnog broja ispitanih studnata, preko 370 studenata ili 62% je reklo da im je potreban joå samo jedan položeni ispit kako bi stekli uslov za upis u narednu godinu studija.

200 studenata ili 36% je odgovorilo da im je potrebno dva ili više ispita za uslov.

12 studenata ili samo 2% naznačilo je da nema potrebe za novim ispitnim rokom.

anketa oktobar2 2017
Kako je Studentski parlament objavio, dodatni rok OKTOBAR 2 bice održan od 29.09.2017. do 01.10.2017.


Prijavljivanje ispita obaviće se u sredu 27.09. i četvrtak 28.9. putem studentskog servisa.
Raspored ispita biće objavljen na sajtu fakulteta. Broj prijava i ostale informacije će biti objavljane do srede.

Napomena:
Ukoliko su 3 besplatne prijave po ispitu već iskorišćene, prijava se obavlja na šalterima Studentske službe po standardnoj proceduri (uplata putem uplatnice).

Tagovi

„Moje greške su moj život.“
Semjuel Beket

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava