Naredna nedelja predstavlja poslednju nedelju u kojoj se održavaju ispiti u septembarsko-oktobarskom ispitnom roku. Da li će se organizovati i Oktobar 2?

Kao i svake godine, priča o Oktobar 2 ispitnom roku otpočinje kada studenti zaključe da će im možda baš taj ispitni rok omogućiti preko potreban broj ESPB bodova koji će im opet omogućiti upis naredne godine.

Ove školske godine priča o dodatnom ispitnom roku kruži putem socijalnih mreža, ali niko od studentskih predstavnika nije pokrenuo ovo pitanje pred Upravom fakulteta. Svakako rok za to ističe, možda i ima nekih razmatranja o kojima studenti nisu obavešteni.

Po završetku septembarsko-oktobarskog isipitnog roka, analizom broja položenih ispita i mogućnošču za organizovanjem dodatnog roka, studenti bi mogli da dobiju još jednu šansu i probaju da polože i upišu prelaznu ocenu iz još nekog predmeta. Svakako to pitanje je potrebno pokrenuti što pre.

Naravno, mora se uzeti u obzir da Oktobar 2 nije zvaničan rok, i može se organizovati samo u slučaju da Uprava fakulteta želi da izađe u susret studentima. Svakako, Studentski parlament bi trebao da izađe u javnost sa obaveštenjem šta se dešava po ovom pitanju i da li postoje šanse za organizovanjem dodatnog roka.

Svakako možete uzeti učešće u našoj anketu o Oktobar 2 ispitnom roku.

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Tagovi

„Život svakog čoveka je put ka samom sebi.“
Herman Hese

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava