Od nove školske godine, Mašinski fakultet u Beogradu uvodi novine u sistemu kontrole plaćanja studentskih finansijskih obaveza.

Sistem će pratiti redovnost studentskih plaćanja za školarinu. Iznos školarine koji je obično podeljen na rate studenti treba da uplaćuju na račun fakulteta prema datumima dospeća tih rata.

Informacije o ratama, datumima dospeća i ukupnom stanju duga, student može da prati na svom studentskom servisu. U slučaju bilo kakvog neslaganja, student može da se obratiti službenicima na šalterima službe za studentske poslove.
U slučaju kašnjenja u plaćanju rata školarine, sistem neće dozvoliti prijavu ispita studentu.

Podsećamo: ako je svrha uplate školarina: koristiti pri uplati lični poziv na broj za školarinu, uz obavezno navođenje da je model plaćanja 97;
LPNB (lični poziv na broj) za školarinu i LPNB za prijavu ispita su različiti!

Treba imati u vidu da je potrebno do 48 časova za obradu uplata, pa to uzmite u obzir i vaše uplate obavite na vreme!

Nadamo se da će sistem raditi bez ikakvih grešaka i problema i da neće biti nejasnoća.

Tagovi

„Strpljenje i postojanost imaju čaroban efekat, jer pred njima nestaju teškoće i prepreke.“
Džon Kvinsi Adams

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava