Ovde možete pogledati detaljnije informacije za junski upisni rok.

JUNSKI KONKURSNI ROK – UPISIVANjE KANDIDATA
4, 5, 6, 9 i 11. jula 2007. (šalteri studentske službe) - Upis kandidata sa rang liste, koji su polagali prijemni ispit na Mašinskom fakultetu.
Za upis je potrebno:
2 ŠV obrasca,
2 fotografije i obavezno originalna dokumenta).
NE KUPOVATI INDEKS!*

PRELAZI SA DRUGIH FAKULTETA
5, 6, 9 i 10. jula 2007. (šalteri studentske službe) - Prijem dokumenata kandidata koji su prijemni ispit iz predmeta „Matematika” polagali na drugom fakultetu.
Za prijavljivanje je potrebno:
1. fotokopije dokumenata, a originali se donose na uvid;
2. potvrda o broju osvojenih bodova, ukoliko o tome nema objavljenih podataka na sajtu fakulteta na kojem je prijemni ispit polagan;
3. popunjeni plavi obrasci za prijavu na junski konkurs (nalaze se u „Informatoru 2007.” Mašinskog fakulteta, koji se kupuje u skriptarnici);
4. uplata od 2.800,oo din (br. žiro računa i ostali podaci se nalaze takođe u „Informatoru 2007.”).

10.07.2007. do 18:00 - Objavljivanje rang liste kandidata koji su prešli sa drugih fakulteta

11.07.2007. (šalteri studentske službe) - Upis kandidata sa rang liste, koji nisu polagali prijemni ispit na Mašinskom fakultetu.
Za upis je potrebno:
2 ŠV obrasca,
2 fotografije i obavezno originalna dokumenta).
NE KUPOVATI INDEKS!*

* Indeksi se kupuju u skriptarnici Mašinskog fakulteta i predaju se studentskoj službi od ponedeljka, 03. septembra 2007.
„Život od nas ne traži da budemo najbolji, već da se potrudimo najbolje što možemo.”
Džekson Braun

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava