Ovde možete pogledati detaljnije informacije za junski upisni rok.

JUNSKI KONKURSNI ROK – UPISIVANjE KANDIDATA
4, 5, 6, 9 i 11. jula 2007. (šalteri studentske službe) - Upis kandidata sa rang liste, koji su polagali prijemni ispit na Mašinskom fakultetu.
Za upis je potrebno:
2 ŠV obrasca,
2 fotografije i obavezno originalna dokumenta).
NE KUPOVATI INDEKS!*

PRELAZI SA DRUGIH FAKULTETA
5, 6, 9 i 10. jula 2007. (šalteri studentske službe) - Prijem dokumenata kandidata koji su prijemni ispit iz predmeta „Matematika” polagali na drugom fakultetu.
Za prijavljivanje je potrebno:
1. fotokopije dokumenata, a originali se donose na uvid;
2. potvrda o broju osvojenih bodova, ukoliko o tome nema objavljenih podataka na sajtu fakulteta na kojem je prijemni ispit polagan;
3. popunjeni plavi obrasci za prijavu na junski konkurs (nalaze se u „Informatoru 2007.” Mašinskog fakulteta, koji se kupuje u skriptarnici);
4. uplata od 2.800,oo din (br. žiro računa i ostali podaci se nalaze takođe u „Informatoru 2007.”).

10.07.2007. do 18:00 - Objavljivanje rang liste kandidata koji su prešli sa drugih fakulteta

11.07.2007. (šalteri studentske službe) - Upis kandidata sa rang liste, koji nisu polagali prijemni ispit na Mašinskom fakultetu.
Za upis je potrebno:
2 ŠV obrasca,
2 fotografije i obavezno originalna dokumenta).
NE KUPOVATI INDEKS!*

* Indeksi se kupuju u skriptarnici Mašinskog fakulteta i predaju se studentskoj službi od ponedeljka, 03. septembra 2007.
„Život svakog čoveka je put ka samom sebi.“
Herman Hese

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava