Svi studenti su dužni da potpišu Izjave o finansijskom zaduženju prema Mašinskom fakultetu za školsku 2018/19.god.

Fakultet već nekoliko godina u nazad finansijska pitanja sa studentima rešava putem ugovora i izjava u kojima se studenti obavezuju da će ispuniti sve finansijske obaveze prema fakultetu u za to naznačenim rokovima. Tako i ove školske godine, svu studenti će morati da potpišu iste. U protivnom, neće biti u mogućnosti da prijave ispite i iste polažu u za to predviđenim rokovima.

Objavljeni su i rasporedi po godinama studija i terminima:
  • utorak 06.11. i sreda 07.11.2018.godine u terminu od 10 do 12 časova - svi studenti MAS studija
  • utorak 06.11. i sreda 07.11.2018.godine, u terminu od 13 do 15 časova - svi studenti prve godine OAS
    Napomena: studenti koji su upisali prvi put prvu godinu školske 2018/2019. godine na teret budžeta RS, ne potpisuju Izjavu
  • četvrtak 08.11., petak 09.11. i utorak 13.11.2018.godine, u terminu od 10 do 12 časova - svi studenti druge godine OAS
  • četvrtak 08.11., petak 09.11. i utorak 13.11.2018.godine, u terminu od 13 do 15 časova - svi studenti druge godine MAS
  • sreda 14.11., četvrtak 15.11. i petak 16.11.2018.godine, u terminu od 10 do 12 časova i od 13 do 15 časova - svi studenti treće godine OAS
Mole se studenti da poštuju termine kako bi se izbegle nesuglasice i gužve na šalterima.
Svakako, ovo je moglo da se odradi i elektronskim putem studentskog servisa, gde bi postojala online forma u kojoj bi student mogao lako "elektronskim potpisom" da istu izjavu i overi. Nadamo se da će informacioni centar MFa uvesti i ovo kao dodatak u online studentskom servisu i time uštede vreme kako studenata tako i radnika na šalterima studentske službe.

Tagovi

„Ništa što je vredno ne dolazi na brzinu. Rad, konstantan i marljiv rad je jedini način da se dođe do rezultata koji će trajati.“
Hamilton Holt

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava