Posle tehničkih problema koji su zadesili informacioni sistem Mašinskog fakulteta, pomerenih datuma upisa, izbor izbornih predmeta na Osnovnim i Master akademskim studijama konačno je omogućen studentima koji su se upisali u tekuću školsku godinu.

Izbor predmeta na Osnovnim akademskim studijama za školsku 2016/2017.god. vršiće se od ponedeljka 10.10. do srede 12.10.2016.god. do 18 časova.

Izbor predmeta na Master akademskim studijama za školsku 2016/2017.god. vršiće se od srede 12.10. do petka 14.10.2016.god. do 18 časova.

Napomena:
Studenti tek po upisivanju školske 2016/2017.god. mogu da pristupe izboru predmeta, a u za to predviđenom navedenom terminu.

Iako je izbor omogućen, još uvek postoji veliki broj nedoumica i nelogičnih mogućnosti prilikog samog izbora. Nelogičnosti prilikom prijavljivanja predmeta sa dovoljnim brojem ESPB poena, pitanja studenata na koje Studentska služba nema odgovora. Studenti se upućuju na programere koji su kreirali sam sistem prijavljivanja, jasnog uputstva nigde. Prodekana nigde na vidiku.
Kome da se studenti požale?

Tagovi

„Drveće koje sporo raste ima najslađe plodove.“
Molijer

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava