Dinamika i način raspodele mesta u studentskim domovima ustanove Studentski centar "BEOGRAD" za školsku 2007/2008.god. Pročitajte nastavak vesti za više informacija.

19.11.2007. god. biće objavljene konačne rang liste na fakultetima-višim školama
23.11.2007.god. studentske službe fakulteta-viših škola preuzimaju od Službe smeštaja mesta predviđena za raspodelu i upute za useljenje studenata
24.11.2007.-28.11.2007.god. fakulteti-više škole su obavezni da izvrše raspodelu mesta i dostave zapisnik Službi smeštaja
06.12.2007.god. do 15:00 časova rok za useljenje studenata
 
Napomena:
- studenti diplomskih akademskih studija - master koji učestvuju na raspodeli, upute za useljenje preuzimaju u Službi smeštaja i dužni su da prilože uverenje da nisu u radnom odnosu i da nemaju prebivalište u Beogradu;
- studenti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju raspodeli, upute za useljenje mogu podići u Službi smeštaja zaključno sa 05.12.200 7. godine.
 
16.11.2007.god. održaće se raspodela mesta za Studentski dom ''Mika Mitrović'' u prostorijama doma, u 10:00 časova
23.11.2007.god. rok za useljenje
 
10.12.2007.god. biće objavljena slobodna ( neuseljena ) mesta u okviru kvota fakulteta-viših škola na oglasnim tablama studentskih domova i na sajtu Studentskog centra „Beograd“
12.12.2007.god. vršiće se zamene na slobodna mesta u okviru kvota fakulteta-viših škola po satnici koja će biti naknadno objavljena
07.12.2007.-14.12.2007.god. podnose se molbe za zamenu mesta između domova različitih kategorija u Službi smeštaja
17.12.2007.god. rok za realizaciju odobrenih zamena
 
20.12.2007.god. studentske službe fakulteta-viših škola preuzimaju od Službe smeštaja mesta predviđena za dalju podelu, studentima koji su ostali ispod tzv.''crte''
27.12.2007.god. rok za preuzimanje uputa za useljenje u Službi smeštaja uz dopis sa fakulteta-više škole
28.12.2007.god. rok za useljenje studenata
 
PRAVILA ZA ZAMENU MESTA
- zamene mesta između studenata I godine i studenata viših godina studija nisu dozvoljene
- međusobne zamene studenata u okviru doma mogu se izvršiti pre useljenja (uz uput za useljenje) i posle useljenja , u upravi doma, uplata je 100,00 dinara po studentu
- međusobne zamene studenata između domova istih kategorija mogu se izvršiti pre useljenja (uz uput za useljenje) i posle useljenja , saglasnost overava upravnik jednog od domova, uz obavezno lično prisustvo studenata koji se menjaju, uplata je 200,00 dinara po studentu
- dozvoljena je jedna zamena između domova istih kategorija pre useljenja i jedna posle useljenja
„Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen saznanjem.“
Bertrand Rasel

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava