Prilog i poziv svim potencijalnim kandidatima za doktorske studije sa solidnim predznanjem iz automatike i robotike koje se stiču na Mašinskom fakultetu.

  Projekat ARCUS, kojim koordinira francuski partner ENSAIT. U realizaciju ovog projekta su uključeni i partneri iz Bugarske i Rumunije.
  Pored istraživačkog dela projekta, ali s njim u vezi postoji mogućnost izrade doktorskih studija po principu komentorstva tako što bi doktorant 18 meseci proveo u Francuskoj, a ostalih 18 meseci u Beogradu (imao bi mentora u Francuskoj i mentora u Srbiji).
  Za vreme boravka i u Francuskoj i u Beogradu kandidat bi imao odgovarajuću stipendiju. Po završetku doktorata, kandidat brani doktorat u Francuskoj ili Srbiji na francuskom odnosno srpskom jeziku i stiče diplomu doktorata koji važi i u Francuskoj i u Srbiji. Uslov je da kandidat govori francuski jezik.
  U prilogu je dat konkurs i poziv za prijavu doktoranata (prilog) .
  Za dodatne informacije eventualni kandidati i drugi zainteresovani mogu da se obrate prof. dr Petru Jovančiću, dipl.inž.(tel.:011/3303613, 011/3370406, pera@tmf.bg.ac.yu).
„Strpljenje i postojanost imaju čaroban efekat, jer pred njima nestaju teškoće i prepreke.“
Džon Kvinsi Adams

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava