Izborni predmeti na pozicijima 2.2. i 2.3. na Doktorskim studijama.

 •  Adaptivne strukture   
 •  Aerodinamika rotora helikoptera   
 •  Analiticke metode u inženjerskom projektovanju   
 •  Analiza i sinteza višestruko prenosnih sistema  
 •  Analogije fizickih pojava   
 •  Anizotropne ploce i ljuske
 •  Autonomni sistemi i mašinsko ucenje   
 •  Biomedicinska hronodinamika   
 •  Brodski talasi  
 •  CAD/CAM sistemi i integracija projektovanja proizvoda i tehnologija   
 •  Deskriptivni linearni sistemi
 •  Dinamika i cvrstoca rudarskih i gradevinskih mašina   
 •  Dinamika leta   
 •  Dinamika mašina   
 •  Dinamika sistema krutih tela  
 •  Ekologija sagorevanja   
 •  Energetska efikasnost u industriji   
 •  Energetski sistemi i planiranje u energetici   
 •  Fenomeni strujanja u turbomašinama – projektovanje rešetki i lopatica radnih kola  
 •  Integritet i vek konstrukcija  
 •  Inteligentna automatizacija   
 •  Interfejs covek-mašina  
 •  Inženjerstvo sistema – odabrana poglavlja  
 •  Istraživanje, optimizacija i projektovanje traktora, pogonskih i samohodnih poljoprivrednih mašina i opreme   
 •  Izabrana poglavlja iz mehanike robota   
 •  Kocenje motornih vozila – posebna poglavlja   
 •  Kompjutersko modeliranje i proracun struktura   
 •  Logistika vozila   
 •  Matematicke metode mehanike fluida   
 •  Matematicko modeliranje i simulacija procesa i aparata za sušenje   
 •  Mehanika bipedalnog kretanja   
 •  Mehanika lokomotornog sistema   
 •  Mehatronika vozila – posebna poglavlja
 •  Menadžment sistema održavanja i kvaliteta  
 •  Menadžment totalnim kvalitetom   
 •  Metalurgija zavarenih spojeva   
 •  Metoda konacnih elemenata  
 •  Metode u projektovanju i konstruisanju opreme za procesnu industriju   
 •  Modeliranje energetskih procesa   
 •  Modeliranje procesa sagorevanja   
 •  Modeliranje radnog procesa motora  
 •  Modeliranje, optimizacija i prognoziranje u industrijskom inženjerstvu
 •  Napredne tehnike u motorima SUS – odabrana poglavlja  
 •  Napredni termoenergetski ciklusi   
 •  Nelinearni problemi cvrstoce šinskih vozila   
 •  Numericka simulacija procesa zavarivanja  
 •  Obnovljivi izvori energije   
 •  Odabrana poglavlja balistike na cilju  
 •  Odabrana poglavlja iz aeroelasticnosti   
 •  Odabrana poglavlja iz brodske hidrodinamike  
 •  Odabrana poglavlja iz mašinskih elemenata A  
 •  Odabrana poglavlja iz mašinskih elemenata B   
 •  Odabrana poglavlja iz mašinskih elemenata V  
 •  Odabrana poglavlja iz naoružanja vazduhoplova  
 •  Odabrana poglavlja iz proracunske aerodinamike   
 •  Odabrana poglavlja iz strukturalne analize vazduhoplova   
 •  Operativni sistemi mehatronike   
 •  Optimizacija termoenergetskih postrojenja   
 •  Optimizacija vazduhoplovnih konstrukcija   
 •  Pogon projektila  
 •  Pogonska cvrstoca   
 •  Pojave prenošenja i analogije   
 •  Posebna poglavlja iz aerodinamike   
 •  Posebni algoritmi mehatronike   
 •  Pouzdanost vozila   
 •  Prenošenje toplote i supstance – numericki pristup  
 •  Procesi i postrojenja zaštite životne sredine  
 •  Projektovanje informacionih sistema   
 •  Racionalizacija potrošnje energije u domacinstvima i industriji   
 •  Razvoj proizvoda u mašinstvu   
 •  Savremene biomedicinske dijagnostike metode i aparati  
 •  Savremene tendencije u proracnu brodskih konstrukcija  
 •  Savremeni biomedicinski softveri   
 •  Savremeni uredaji za sagorevanje  
 •  Savremeno biomedicinsko inženjerstvo  
 •  Sistemi sa kašnjenjem  
 •  Slucajni procesi i sistemi  
 •  Stabilnost kretanja sistema   
 •  Strukturalna analiza mašina za mehanizaciju   
 •  Supstitucija manuelnih operacija u prehrambenom mašinstvu   
 •  Tankozidi nosaci   
 •  Tehnicko zakonodavstvo – propisi i standardi   
 •  Tehnike inženjerstva kvaliteta   
 •  Teorija prenosa mase, impulsa i energije  
 •  Teorija rezanja   
 •  Teorije hidrodinamickog podmazivanja  
 •  Teorije podmazivanja   
 •  Termodinamika hemijskih procesa   
 •  Upravljanje i optimizacija prenosa snage lokomotiva   
 •  Vazduhoplovnotehnicko obezbedenje  
 •  Viši kurs biomehanike fluida   
 •  Viši kurs iz procesa vlaženja i sušenja   
 •  Viši kurs iz procesnih fenomena

Tagovi

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava