Izborni predmeti na poziciji 1.4. na Doktorskim studijama.

 • Aeroprofili i uzgonske površine
 • Akvafotonika
 • Akvizicija i obrada eksperimentalnih podataka
 • Analitička Mehanika
 • Bionika
 • Dinamika broda
 • Principi modeliranja u procesnoj tehnici
 • Dinamika viskoznog nestišljivog fluida
 • Dinamika vozila – izabrana poglavlja
 • Energetika i zaštita životne sredine
 • Epistemologija nauke i tehnike
 • Goriva i posebna poglavlja iz sagorevanja
 • Integracija vazduhoplovnih sistema i opreme
 • Inženjerstvo površina
 • Ispitivanje vozila – posebna poglavlja
 • Mehanika leta
 • Menadžment inovacija
 • Merenja A – Opšti deo
 • Merenja pomoću računara
 • Metode ispitivanja struktura
 • Modeliranje prelaznih procesa
 • Nauka o materijalima i inženjerstvo
 • Odabrana poglavlja iz kompozitnih konstrukcija
 • Odabrana poglavlja iz vetroturbina
 • Oscilacije mehaničkih sistema
 • Osnovni principi mehanike loma
 • Primena eksploziva
 • Računarsko modeliranje u mašinstvu
 • Raspodela opterećenja 1 – analiza i sinteza
 • Raspodela opterećenja 2 – analiza i sinteza
 • Režimi i energetska efikasnost termoenergetskih postrojenja
 • Sinteza mehanizama
 • Strujno-tehnička merenja
 • Tenzorski račun
 • Estimacija linearnih sistema
 • Teorija elastičnosti
 • Teorija graničnog sloja
 • Teorija hidrodinamičke stabilnosti
 • Teorija odlučivanja
 • Teorija verovatnoće i primene
 • Termodinamika složenih sistema
 • Upravljanje proizvodnjom
 • Veštačka inteligencija motornih vozila
 • Viši kurs digitalnih SAU

Tagovi

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava