0 glasova
Molim starije kolege koji su vec imali iskustva sa drugim teorijskim kolokvijumom kod profesora Miljkovica da ostave pitanja ovde koja su dolazila predhodnih godina.
Hvala puno :)
pitano u Treća godina od

1 Odgovor

0 glasova
Evo mi smo nakupili pitanja sa usmenog kod njega:

Tehnologija masinske obrade. Pitanja sa usmenog:
1. Baznin elementi kod rendisanja
2.struktura pomocnih procesa.
3.glavni faktori obrade kod plast.def.
4.sile kod rezanja
5.faktor sabijanja strugotine
6.bazni elementi kod rezanja
7.tacnost i kvalitet obrade
8.podela tehnologije
9.struktura NU sistema
10.prosecanje i probijanje
11.obrada savijanjem
12.brzine u zoni rezanja
13.elektrohemijska metoda
14.ultrazvucna metoda

‎- Bazni elementi kod struganja
Deformacije kod obrade plasticnim deformisanjem
Sistemi u masinogradnji (ono sa pocetka - proizvodni, obradni.... da se nabroje,opisu i nacrtaju dijagrami)

- struktura obradnog procesa,bazni elementi rendisanja i vrste deformacija...

- Elektrohemijsko brusenje Kvalitet obradjene povrsine Deformacioni otpor-uticaj toplote

- Vrste strugotine Otpor pri bocnom sabijanju kod izvlacenja

- ‎1.podela rezanja 2.bazni elementi glodanja 3. obrada savijanjem ;)
odgovoreno od
...