0 glasova
Da li neko moze da mi kaze koji su termini(vreme i dan) odrzavanja predavanja i vezbi iz ME2 za V smenu kod profesora Rosica????HVALA
pitano u Druga godina od STALJIN

1 Odgovor

0 glasova
1. Objasniti suštinu rada frikcionih prenosnika?
2. Kinematsko klizanje frikcionih parova – skiciraj i objasni?
3. Elastično klizanje frikcionih parova – skiciraj i objasni?
4. Kako se proverava nosivost radnih površina frikcionih parova?
5. Prednosti i mane frikcionih parova.
6. Navesti radne karakteristike prenosnika snage.
7. Kako se izračunavaju ukupne izlazne veličine za: učestanost obrtanja, ugaonu brzinu,
moment i snagu kod prenosnika snage, ako znamo ulazne i geometrijske veličine?
8. Napisati što više izraza za radni prenosni odnos za cilindrične evolventne
zupčanike kod kojih su profili pomereni.
9. Navesti sve krugove kod zupčastog para, skicirati ih i obeležiti.
10. Definisati čeonu i normalnu ravan zupčanika. Skicirati profil zubaca
cilindričnog zupčanika u čeonoj ravni, prikazati i obeležiti osnovne
geometrijske veličine.
11. šta je modul? Koliki su moduli spregnutih zupčanika: jednaki ili različiti?
Prikazati profil zubaca za modul od: 5 mm i 10 mm.
12. Osnovni zakon sprezanja – skica i objašnjenje.
13. šta je evolventa?
14. šta je standardni profil?
15. šta je osnovna zupčasta letva?
16. Metode izrade zupčanika – osnovne karakteristike?
17. Osno rastojanje pri sprezanju bez bočnog zazora.
18. šta su bočni i temeni zazori i čemu služe?
19. Kako se kod cilindričnih zupčanika obezbeđuju bočni i temeni zazor?
20. šta je radni, a šta kinematski prenosni odnos?
21. šta je napadni ugao evolventnog profila?
22. Koliko iznosi napadni ugao evolventnog profila na osnovnom krugu?
23. šta je pomeranje profila zubaca zupčanika? Kada se primenjuje pomeranje profila?
Kako se pomeranje profila zubaca odražava na oblik zupca?
24. šta je xmin, a šta xmax – objasni i skiciraj?
25. šta je lučna debljina zupca i mera preko zubaca?
26. Iz kog uslova se dobija izraz za merni broj zubaca?
27. šta predstavlja mera preko zubaca, kako se određuje i kako se primenjuje?
28. Kako se dele zupčasti parovi prema obliku kinematskih površina?
29. šta su to hiperboloidni zupčasti parovi i kako se dele?
30. Prednosti i mane cilindričnih evolventnih zupčanika sa kosim zupcima.
31. šta je interferenca, a šta podsecanje profila – objasniti i skicirati?
32. šta je aktivni deo dodirnice – skicirati?
33. šta je stepen sprezanja profila?
34. Objasniti razliku između stepena sprezanja profila εα=1,1 i εα=1,9.
35. Stepen sprezanja cilindričnih evolventnih zupčanika sa kosim zupcima?
36. Objasni prednosti i mane cilindričnih zupčanika sa strelastim zupcima.
37. Vidovi razaranja zupčanika.
38. Provera stepena sigurnosti bokova zubaca.
39. Provera stepena sigurnosti podnožja zubaca.
40. Naponsko stanje u podnožju zubca.
41. Naponsko stanje na boku zubca – hercov pritisak.
42. Faktor dinamičkih sila.
43. Faktor raspodele opterećenja na istovremeno spregnute parove zubca.
44. Faktor raspodele opterećenja duž zubaca u sprezi.
45. Podela, prednosti i mane zupčastih parova?
odgovoreno od
...