U nastavku slede vesti za sve zainteresovane za prijavu u prvom konkursnom, junskom, roku, za polaganje prijemnog ispita i upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


 • 20., 21., 22. i subota 23. jun 2018. godine
  9:00 – 15:00 Prijavljivanje kandidata. Procedura prijavljivanja kandidata.
 • 24. jun 2018. godine
  14:00 Objavljivanje podataka o prijavljenim kandidatima.
 • 25. jun 2018. godine
  do 14:00 Prijem pismenih primedbi na tačnost podataka u Službi za studentske poslove Mašinskog fakulteta u Beogradu.
  do 16:00 Objavljivanje podataka o prijavljenim kandidatima i rasporeda sedenja kandidata po salama.
 • 28. jun 2018. godine
  do 9:45 Dolazak kandidata do predviđenih sala.
  10:00 Početak prijemnog ispita.
  14:00 Objavljivanje rešenja zadataka.
 • 29. jun 2018. godine
  do 8:00 Objavljivanje preliminarne rang liste.
 • do 30. juna 2018. godine
  do 20:00 Prijem pismenih prigovora na rezultate.
 • 1. jul 2018. godine
  do 10:00 Komisija donosi rešenja o prigovorima.
 • 2. jul 2018. godine
  do 12:00 Prijem pismenih prigovora Dekanu na rešenja Komisije.
 • 3. jul 2018. godine
  do 14:00 Dekan donosi rešenja o prigovorima.
 • 3. jul 2018. godine
  do 15:00 Objavljivanje konačne rang liste.

 • 4., 5. i 6. jul 2018. godine Upis studenata prema planu upisa:

PLAN UPISA
Kandidati koji su polagali prijemni na MF-u
 • 4. jul u 10:00 časova
  Prozivka po spisku, od 1 do 260 sa konačne rang liste, zatim upis
 • 5. jul u 10:00 časova
  Prozivka po spisku, od 261 do 520 sa konačne rang liste, zatim upis
 • 6. jul u 10:00 časova
  Prozivka kandidata koji se opravdano nisu pojavili na prozivci 4. i 5.jula, zatim upis
 • 6. jul u 11:00 časova
  Prozivka kandidata po konačnoj rang listi do popune odobrenog broja mesta, zatim upis
  Kandidati koji su polagali prijemni iz matematike na drugom fakultetu BU – prelaz na MF
 • 6. jul u 13:00 časova
  Prijem pismenih zahteva za prelaz (ako bude slobodnih mesta)

Univerzitet u Beogradu propisao je opšte uslove upisa:

NAPOMENA:
Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.
Neophodno je da se kandidati striktno pridržavaju svih rokova, jer se naknadne žalbe neće uvažavati!

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava