Objaveljena je preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2018./2019. godine.

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava