Objavljena je i konačna rang lista kandindata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija u školskoj 2017/18. godini.

Anketa

Šta mislite o organizaciji upisa ove godine?

Nastava