Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2017/2018. godini oglašava drugi upisni rok u prvu godinu master akademskih studija na studijski program Mašinsko inženjerstvo.


Lista zbornih područja (modula):

 1. Biomedecinsko inženjerstvo ( BMI ) 14 kandidata
 2. Brodogradnja ( BRO ) 8 kandidata
 3. Vazduhoplovstvo ( VAZ ) 11 kandidata
 4. Dizajn u mašinstvu ( DUM ) 10 kandidata
 5. Zavarivanje i zavarene konstrukcije 8 kandidata
 6. Inženjerstvo biotehničkih sistema ( IBS ) 11kandidata
 7. Industrijsko inženjerstvo ( IIE ) 23 kandidata
 8. Mehanika ( MEH ) 7 kandidata
 9. Mašinstvo i informacione tehnologije ( MIT ) 5 kandidata
 10. Motorna vozila ( MOV ) 12 kandidata
 11. Motori SUS ( MOT ) 14 kandidata
 12. Prehrambeno mašinstvo ( PRM ) 9 kandidata
 13. Sistemi naoružanja ( SIN ) 7 kandidata
 14. Termoenergetika ( TEN ) 6 kandidata
 15. Transportno inženjerstvo, konstrukcije i logistika ( TKL ) 15 kandidata
 16. Hidroenergetika ( HEN ) 11 kandidata

I Konkursni rokovi

Prijave na konkurs u drugom konkursnom roku, za upis studenata na master akademske studije primaju se u periodu 17. - 18. oktobra 2017. godine od 12 i 30 do 14 i 30 časova u Službi za studentske poslove.
Preliminarna rang lista kandidata za upis biće objavljena 19.oktobra 2017.g. do 16 časova.
Konačna rang lista kandidata za upis biće objavljena 20.oktobra 2017.g. do 12 časova.
Upis kandidata će se obaviti dana 20.oktobra 2017.g. Od 12 i 30 do 14 i 30 časova.
U drugom upisnom roku mogu da konkurišu i kandidati koji su bili upisani na master akademske studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu i oni se upisuju u statusu samofinansiranja.
Za troškove koje Fakultet ima u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu u iznosu od 4.000 dinara na žiro-račun Mašinskog fakulteta broj: 840- 1876666-10 sa svrhom uplate Prijava za konkurs za upis na MAS i pozivom na broj 121.
Studenti u statusu usaglašavanja i donošenje rešenja o priznavanju ispita plaćaju
7.000 dinara na žiro-račun Mašinskog fakulteta broj: 840-1876666-10 sa svrhom uplate usaglašavanje nastavnih planova i pozivom na broj 106.

II Prijava na konkurs


1. Prilikom prijave na konkurs kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Mašinskom fakultet u Beogradu treba da popune prijavni list koji popunjen predaju u Službu za studentske poslove
2. Uz popunjenu prijavu kandidati koji nisu završili osnovne studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a predaju overene fotokopije dokumenata, i to:
o diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama, uverenje o položenim ispitima na osnovnim akademskim studijama,
o fotokopiju lične karte i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava