Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2017/2018. godini upisuje ukupno 416 studenata na Master akademske studije, od toga 384 studenta na teret budžeta Republike Srbije i 32 samofinansirajuća studenta.

Svi studenti koji su polagali prijemni ispit na Mašinskom fakultetu u Beogradu i koji su ispunili zakonski minimum za upis na neki od vidova studiranja (školovanje na teret budžeta Republike Srbije – minimum 51 poena ili sopstveno finansiranje - minimum 30 poena), a koji se iz nekog razloga nisu upisali na Mašinski fakultet u Beogradu, mogu se prijaviti za slobodna mjesta na srodnim fakultetima u Srbiji.

Na osnovu nove Akreditacije studijskog programa Osnovnih akademskih studija, Fakultet može da upiše 720 kandidata, 520 koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 200 koji se sami finansiraju.

Objavljena je i konačna rang lista kandindata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija u školskoj 2017/18. godini.

Objavljena je i preliminarna rang lista studenata koji su polagali prijemni ispit za upis u školsku 2017/18.god u junskom upusnom roku.

Postavljeni su zadaci i rešenja sa prijemnog ispita za upis u školsku 2017/18.god. Možete ih pronaći u nastavku vesti.

Spisak prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita i raspored sedenja po salama možete pronaći u nastavku vesti.

Spisak prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita u prvom upisnom roku za prijem u 1. godinu Osnovnih akademskih studija školske 2017/18. godine možete pronaći u nastavku vesti.

Anketa

Ocenite rad Studentskog parlamenta Mašinskog fakulteta

Nastava